Byggesak

Innhold

På denne siden finner du informasjon om byggesak, hvordan du søker om tiltak etter plan- og bygningsloven og annen nyttig informasjon knyttet til byggesak.

Aktuelt

 • Bruksendring
 • Solceller
 • Bygging i flomutsatte områder
 • Fradeling

Aktuelt

Før du søker

 • Finn ut om du må søke
 • Sjekk hvilken plan som gjelder for din eiendom
 • Sjekk om du kan bygge selv eller trenger ansvarlig søker
 • Undersøk om du trenger dispensasjon

Hjelp før du søker

Forhåndskonferanse

Trenger du ikke søke? Meld fra når du er ferdig med å bygge

Slik søker du

 • Lag situasjonsplan og tegninger
 • Fyll ut søknadsskjema
 • Send nabovarsel
 • Send inn søknaden

Slik søker du

Ettergodkjenning av tiltak

Få svar på søknad

 • Ettersend eventuelle mangler
 • Få tillatelse fra kommunen
 • Start byggingen

Svar på byggesøknaden

Gebyrer og behandlingstid

Klage

Når du er ferdig med å bygge

 • Send inn søknad om ferdigattest til kommunen
 • Ta i bruk bygget

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Annet

Skal naboen bygge, rive eller endre?

Tilsyn

Ord og uttrykk

Kontakt

 Byggesaksprosessen - en oversikt

Illustrasjon av søkeprosess