Ettergodkjenning av tiltak

Innhold

Har du begynt å bygge eller har bygget, og oppdaget i etterkant at du må søke?

Du har alltid mulighet til å søke om tillatelse i etterkant dersom du mottar brev om at tiltaket du har oppført er søknadspliktig. Dette gjelder også dersom du selv ar oppdaget at tiltaket er søknadspliktig etter at arbeidene er påbegynt/utført.

Kravene til søknadens innhold er de samme som ved en vanlig søknad. 

Dersom du har spørsmål/behov for avklaring tilknyttet tiltaket, kan du be om en forhåndskonferanse.

Informasjon om forhåndskonferanse