Gebyrer og behandlingstid

Innhold

Gebyr

Byggesaksgebyrer 2024

Eventuelle gebyrer for oppmåling, fradeling etter jordloven eller utslippstillatelse kommer i tillegg.

Behandlingstid

Som hovedregel er behandlingsfristen 3 uker for byggetiltak som er i tråd med regelverket og 12 uker for mer omfattende saker (f.eks. dispensasjonssaker).

Behandlingstid for ferdigattest og midlertidig brukstillatelse er 3 uker.