Svar på byggesøknaden

Innhold

Vi har stor forståelse for at du kan bli utålmodig, men du bør alltid vente på svar fra kommunen før du starter på arbeidene. Starter du før du har fått svar og det blir nei, må du rive det du har bygget.

Alle svar på byggesøknader, vedtak og ferdigattester sendes i utgangspunktet digitalt via Altinn. Dersom du ikke har en digital postkasse, eller ikke åpner brevet i din digitale postkasse i løpet av et par arbeidsdager, vil brevet bli sendt fysisk.

Ufullstendig søknad

Får du et brev med tittelen «Etterlyser mangler i søknad», betyr det at vi ikke har nok informasjon til å ta stilling til det du skal bygge. Da må du lese gjennom punktene og sende inn det vi ber om.

Saksbehandlingstiden begynner først å løpe når søknaden din er komplett.

Fikk du tillatelse?

Fikk du ja på søknaden, kan du starte å bygge. Husk å lese gjennom vedtaket når du får det:

  • Har vil stilt noen vilkår/forutsetninger øverst?
  • Er beskrivelsen riktig (har vi samme forståelse av hva du skal gjøre)?
  • Er det noe du må gjøre før du kan søke om ferdigattest?

Vedtaket gjelder kun for det som er vist og beskrevet i søknaden. Gjør du endringer må du sende inn en Søknad om endring. Slike endringer kan kreve nytt nabovarsel.

Byggetillatelsen er gyldig i 3 år. Det betyr at du må sette i gang med byggearbeidene i løpet av disse 3 årene. Ved søknad om ramme- og igangsettingstillatelse er tillatelsen gyldig i 3 år fra vedtaksdato av rammetillatelsen.

Fikk du avslag?

Har du fått avslag, betyr det at vi ikke godtar byggetiltaket. Du bør lese gjennom begrunnelsen og finne ut hvorfor vi ikke godtar prosjektet.

Du har mulighet til å endre søknaden, sende nytt nabovarsel og sende inn ny byggesøknad til kommunen.

Du har også mulighet til å klage på vedtaket.

Mer om klage

Ble søknaden avvist? 

Har vi avvist søknaden betyr det at søknaden enten er såpass mangelfull at vi ikke kan ta den til behandling eller at det er andre forhold som gjør at vi ikke kan ta søknaden til behandling.