Politiske utvalg

Innhold

Kontrollutvalget

Kommunelovens § 77

Kontrollutvalgets oppgaver

 Medlemmer

Sakspapirer til møtene

 Møtedatoer 2018: Mandag kl. 14:00: 12.02 - 23.04 - 19.06 - 24.09 - 26.11

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møte- og arbeidsplan 2018

 

Kommunestyret

 Kommunelovens §§ 6 og 7

Kommunestyret har det overordnede ansvar for alt kommunen gjør. For å kunne utøve dette ansvaret på en god måte, må kommunestyret ha tilgang på nødvendig informasjon og faglige råd. I tillegg må det finnes et godt system for å iverksette de vedtak kommunestyret gjør.

Møtekalender og medlemmer

 

Formannskapet

Kommunelovens § 8

Møtekalender og medlemmer

Planutvalg

Møtekalender og medlemmer

Tjenesteutvalg

Møtekalender og medlemmer

Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funkjonsevne

Møtekalender og medlemmer

Administrasjonsutvalget

 

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøloven §§ 7-1 og 7-2

 

Øvrige nemnder og utvalg 2015-2019

Øvrige nemnder 2015-2019