Postliste

Innhold

Innsyn i Birkenes kommunes postjournal/postliste.

Postliste / Offentlig journal

Postliste / offentlig journal er en oversikt over innkommende og utgående post.
Dokumentene er tilgjengelig i 6 måneder etter publisering.

Postliste     

Søk etter saker 

Søk etter dokumenter

Nettpublisering

Birkenes kommune har valgt å nettpublisere sine offentlige saksdokumenter i fulltekst på den offentlige postlisten.

Kommunen har ingen plikt til å nettpublisere dokumenter og har en bevisst holdning til hva som publiseres og hvilke konsekvenser dette kan få for den enkelte.

INNHOLD

Postlisten inneholder kommunens inngående og utgående dokumenter samt saksfremlegg som er offentlige.

Birkenes kommunes personalarkiv, elevmappearkiv og barnemappearkiv er ikke tilgjengelig på den offentlige postlisten. Det samme gjelder postlisten for fagsystemer innen barnevern, PPT, sykehjem, hjemmesykepleien osv., som håndterer journaler med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

OPPDATERING

Postlisten oppdateres 2 dager etter at et dokument er journalført. Årsaken til dette er gjennomføring av internkontroll, kvalitetssikring og forsvarlig saksbehandling. Dokumentene ligger ute i 6 mnd, saksfremlegg vil alltid ligge ute.

Søk etter politiske saker og saksframlegg

Birkenes kommune har en innsynsløsning som gir deg mulighet til selv å søke opp dokumenter og saker som du er intererssert i.

Søk etter saker  (Midlertidig ute av funksjon)

Søk etter saksframlegg    (Midlertidig ute av funksjon)

Rett til innsyn

Birkenes kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet etter offentleglova. Innsyn i saksbehandlingen øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet, og gir dessuten mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet.

Etter offentleglova er saksdokumenter og postjournaler åpne for innsyn, dersom ikke annet følger av lov eller forskrift. Alle kan kreve innsyn i saksdokumenter og journaler.

Innsynsbegjæringer

sendes til postmottak@birkenes.kommune.no. Oppgi så presist som mulig hvilke dokumenter du ønsker innsyn i. Vennligst opplys om du er part i saken, da har du større innsyn.

Innsynsbegjæringer i forslag til vedtak i politiske saker

Folkevalgte organer med møtedokumenter tilgjengelige i møteplanen bruker en nettside, møteportalen, der de folkevalgte kan logge inn for å lese møtedokumenter. På denne nettsiden kan de folkevalgte legge inn forslag til vedtak i saker som er til behandling i folkevalgt organ. Alle har rett til innsyn i forslag til vedtak folkevalgte har lagt inn portalen. Ønsker du innsyn i forslag til vedtak i møteportalen, sender du epost til adressen over og oppgir hvilken sak og/eller møte du ønsker innsyn i eventuelle forslag til vedtak.