Lover og regler

Innhold

"Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes." Fra Magnus Lagabøtes landslov, 1274

Lokale regelverk

Saksbehandlingsreglement for Birkenes kommunes folkevalgte organer

Delegasjonsreglement for Birkenes kommune

Reglement for Birkenes ungdomsråd

Godtgjøringsforskriften

Etiske regler for folkevalgte og ansatte i Birkenes kommune

Retningslinjer for Birkenes kommunes kulturpriser

 

Kommuneloven med tilbehør

Kommuneloven

Kurs om kommuneloven

Forskrift om medvirkningsordninger

Forskrift om kontroll og revisjon

 

Forvaltningsrett

Forvaltningsloven

Offentleglova