Demenskoordinator

Innhold

Birkenes kommune har en egen demenskoordinator i 20 % stilling. Demenskoordinatoren holder til i gangen ved aktivitetssenteret i 1. etasje på Kommunehuset.

Mandager fra 08.00 til 15.30

Ønsker du kontakt med demenskoordinatoren?

Du treffer henne på mob. 901 97 270 eller e-post .

Du kan også sende e-post eller ringe kommunens sentralbord på 37 28 15 00.

Mer informasjon om kommunens demenskoordinator finner du her

Dette ønsker Helsedirektoratet å sette fokus på, som en del av Demensplan 2020. Målet er å bygge ned stigma og bidra til at flere som har tegn på demenssykdom blir utredet og får en diagnose.

Å fange opp personer med tegn på demens og gi en diagnose til riktig tid er avgjørende for å kunne gi personer med demens et best mulig liv. Utredning av demens og systematisk oppfølging etter diagnose er derfor kjerneelementer i regjeringens demensplan 2020.11.30

Les mer om hvorfor utredning og diagnose er viktig for personer med demens:

INFOFOLDER

Prøv Nasjonalforeningen for folkehelse sin demenslinje, tlf. 23 12 00 40. Der treffer du spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag 10.00-15.00.

Du finner mer informasjon på http://nasjonalforeningen.no/tilbud/demenslinjen/

Birkenes kommune arrangerer kurs for pårørende og venner til personer som er rammet av demens. Info om neste kurs vil komme på denne siden.

Birkenes kommune har inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å være en demensvennlig kommune. Dette innebærer blant annet at kommunen tilbyr kurs til virksomheter som ønsker å være delaktige i et mer Demensvennlig samfunn.

Klikk på lenken under og les mer om Birkenes som demensvennlig samfunn.

DEMENSVENNLIG SAMFUNN

Mer informasjon kommer.