Dagtilbud til personer med demenssykdom

Innhold

Møteplassen er et dagtilbud til personer med begynnende demenssykdom.

Formålet med tjenesten

Tilrettelagt aktivitetstilbud for personer med begynnende demens. Tilbudet inkluderer transport til og fra hjemmet, frokost og middag. Dagligdagse gjøremål i forbindelse med måltidene

Andre aktiviteter som sang og musikk, høytlesing, mimring, trim, hjernetrim, turer m.m.

Målene for Møteplassen

Målene for Møteplassen er å

 • Gi innhold i hverdagen
 • Gi opplevelser
 • Gi godt sosialt samvært
 • Opprettholde identitet
 • Skape glede
 • Skape tilhørighet
 • Avlede sorg
 • Avlede smerte
 • Dempe uro
 • Observere ressurser og utrede funksjonssvikt
 • Vedlikeholde ferdigheter
 • Stimulere sansene
 • Trene
 • Gi mestringsopplevelse
 • Avlaste pårørende

Lovgrunnlag

Dette tilbudet er ikke hjemlet i lov.

Betalingssats

Fastsettes årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

For 2018 er det en egenandel på kr. 77,- pr. dag

Her finner du oss

Møteplassen holder til i nyoppussa lokaler i tilknytning til aktivitetssenteret for eldre i   1. etg. på kommunehuset.

Åpningstid

Mandag og torsdag fra kl. 09.00 til 13.30

Slik søker du

For å få plass på dagtilbudet, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland, eller på postmottak@birkenes.kommune.no   Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Hjemmetjenesten eller Servicetorvet.

Tildeling av plass skjer etter at kommunen har mottatt søknadsskjema og vært på besøk hjemme hos søkeren.

Kontaktinformasjon

Møteplassen, mandag og torsdag: 482 66 339 

Aktivitetssenteret, mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 913 64 595