Informasjon for folkevalgte

Innhold

Her finner kommunens folkevalgte nødvendig informasjon.

Godtgjøringsforskriften

Utbetalingsfrekvens for godtgjøringer mm. 

Bruksanvisning for Visma.net Expense

Innmelding folkevalgte (registrering av kontonummer mm.)

Godtgjøringsforskriften kapittel 3, Arbeidsgodtgjøring

Godtgjøringsforskriften kapittel 2, Dekning av utgifter og økonomiske tap

Reiseregulativet 01.01.2023 - 31.12.2024

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Data

Bruksanvisning til Acos Møteportal

Lokale og nasjonale regelverk, KS Folkevalgtprogram

Lokale og nasjonale regelverk, KS Folkevalgtprogram