Turløyper

Innhold

Lyst på en tur ut? Her kan du laste ned kart og beskrivelse av fotturer i hele Birkenes.

postkasse Skaftåsen 

Turer sør på Birkeland

Røllend

Tveide rundt

Bersestien

Skogstien

Turer øst på Birkeland

Haugevann rundt

Årdalsåsen

Espe rundt

Rundetjønn (Vi jobber med denne)

Dyblemyrheia

Turer nord og vest på Birkeland

Slågedalsbrua 

Birkenesparken

Rundt Flakk

Homslia rundt

Eikehola rundt

Elvestien fra Teinefossen    Kart elva øst

Turer nord i Birkenes kommune

Heimdal -  Tjøntveit

Fidjetun - Engsland

Vegusdal - Fidjetun

Engesland - Vegusdal