Fysioterapi

Innhold

Fysioterapitjenesten tilbyr undersøkelser, behandling, trening og tilrettelegging til mennesker som har utfordringer knyttet til bevegelse og aktivitet. Vi jobber sammen med deg for å finne tiltak og gode løsninger. Målet er at du skal mestre hverdagen din best mulig.

Den kommunale fysioterapeuten bistår personer over 18 år som bor hjemme og har vanskelig for å benytte fysioterapi på institutt. Vi jobber også med vurderinger/tiltak til mennesker som bor på institusjon.

Benytt kommunens søknadsskjema for helsetjenester:

Papir

Elektronisk (Krever innlogging via ID-porten)

Dersom du trenger mer informasjon, send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.

En del fysioterapeuter på institutt har driftsavtale med Birkenes kommune. Hjemmeboende pasienter som har mulighet til å benytte seg av fysioterapi på institutt, skal benytte seg av dette tilbudet og vil ikke få innvilget kommunal fysioterapi. Hos fysioterapeuter med driftsavtale betales en egenandel opp til frikort egenandelstak 2. Se mer på helfo.no

Egenbetaling avhenger av hva slags behandling du skal ha.

For kontakt med privatpraktiserende fysioteraputer med tilskudd, kontakt Birkelandsklinikken på tlf 37 27 77 00 eller «Liv» på tlf.

Fysioterapi for barn og unge er et gratis tilbud for aldersgruppen 0-18 år med sen bevegelsesutvikling eller nedsatt funksjonsevne. Vi tar i mot barn på helsestasjonen, kommer på hjemmebesøk og kan også møte barna i barnehage/skole.

Fysioterapeuter har også ansvar for å vurdere, søke og tilpasse hjelpemidler til målgruppen, sammen med ergoterapeut for barn og unge.

Benytt kommunens søknadsskjema for helsetjenester:

Papir

Elektronisk (Krever innlogging via ID-porten)

Dersom du trenger mer informasjon, send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.

Hverdagsrehabilitering kan settes i gang når mange små aktiviteter i hverdagen ikke lenger er selvfølgeligheter.

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering i eget hjem og nærmiljø hvor målet er å gjøre deg selvhjulpen. Et team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og helsefagarbeider kommer hjem til deg og jobber sammen med deg med å nå dine egne mål. Du er selv med på å beskrive og definere hva som er vesentlig for å oppnå mestring i eget liv. Med utgangspunkt i dette jobber vi intensivt sammen i 6 uker.

Hvem er hverdagsrehabilitering for?

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer hverdagen som før. Det kan være personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen. Tilbudet passer for deg som er motivert til å klare deg selv. Tilbudet er for eldre, selv om det ikke er en definert nedre aldersgrense.

Hvordan søke hverdagsrehabilitering?

Benytt kommunens søknadsskjema for helsetjenester:

Papir

Elektronisk (Krever innlogging via ID-porten)

Dersom du trenger mer informasjon, send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.