Helsestasjon

Innhold

Hva er helsestasjonen? Helsestasjonen tilbyr helsefremmende og forebyggende helsearbeid til til barn 0-5 år, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste. Tilbudet gjelder alle barn som oppholder seg i kommunen.
  • helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging og henvisning ved behov
  • opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper
  • hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet
  • samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede
  • helsestasjonen samarbeider med andre instanser i kommunen

Helsesykepleier, lege, jordmor, familieterapeut og sekretær. Alle har taushetsplikt.

Helsetasjonen har åpent mandag-fredag kl 08.30-14.00

Ring Helsestasjonen for bestilling av time på telefon 950 03 652

Smedens Kjerr 34, 4760 Birkeland

Tirsdag kl 15.00-16.30

Helsestasjon for ungdom er stengt i skolens ferier.

Preikes er et tilbud for deg som er elev på videregående eller lærling i Agder. Her kan du kontakte helsesykepleier anonymt via chat eller meldinger.

Lurer du på noe, eller har behov for å lufte tankene?  Vi er her for deg! 

Skolehelsetjenesten

Det er fast tilstedeværelse av skolehelsetjenesten på hver skole. Ta kontakt med den enkelte skole for å vite når.

Familieteamet i Birkenes kommune er et gratis samtaletilbud til alle familier med barn mellom 0 og 18 år.

Les mer om familieteam.