Velferdsteknologi

Innhold

Velferdsteknologi er teknologiske løsninger som kan hjelpe deg med å mestre hverdagen. I tillegg kan slike løsninger være en god hjelp for ansatte i helse- og omsorgstjenesten og pårørende.

 Dette er teknologi som vi har tilgjengelig i kommunen:

Informasjon om trygghetsalarm

Døralarm og bevegelsessensor kan benyttes til hjemmeboende beboere med en kognitiv svikt. Dette er teknologi som kan varsle pårørende eller hjemmesykepleien etter avtalt oppsett. Det kan for eksempel være dersom bruker forlater boligen/rommet sitt om natten. 

Ved digitalt tilsyn utføres tilsynet via et kamera i stedet for fysiske tilsyn. Kameraet kan  også varsle om uønsket hendelser. Det kan være om bruker forlater rommet og ikke kommer tilbake innen et angitt tidspunkt.  Bruker kan da for eksempel ha falt. Hjemmesykepleien vil motta varsler om dette.

GPS er en varslings og sporingsteknologi som kan benyttes til personer med kognitiv svikt. Denne teknologien kan kjøpes selv av bruker og pårørende. Det er svært viktig at teknologien brukes i tett samarbeid med pårørende. Utsyret må jevnlig lades og pårørende må sikre at bruker har den på seg når vedkommende går ut.

KOMP er en kommunikasjonsplattform som knytter de eldre sammen med deres familie og venner. KOMP bidrar til enkel og trygg bildedeling, tekstmelding og videosamtaler. Det er frivillighetssentralen som administrere dette tilbudet.

Frivilligsentralen