Frivilligsentralen

Innhold

Birkenes frivilligsentral har lokale i sørenden av Birkeland frikirke.

Mer informasjon om frivilligsentralen finner du her