Skogsdrift på Flakkeheia

Innhold

Det vil i tiden fremover pågå skogsdrift i området langs veien fra skytebanen og opp mot Ørnefjell/Flakkeheia. I driftsperioden vil det være kvist og hjulspor som kan gjøre fremkommeligheten for turgåing vanskelig i området.

Vi henstiller turgåere til å vise forståelse for dette og eventuelt benytte andre turveier i perioden. Sporskader og kvist vil bli ryddet og utbedret i etterkant av drifta.Tømmerlunnene kan utgjøre en fare og minner om å holde barna borte fra disse.