Nyhetsarkiv

 • Les om korona her

  Publisert: 12.03.2020
  Dersom du lurer på om du er smittet – ta korona testen på kornasjekk.no Dersom du tror du er smittet ring fastlegen og/ eller legevakten 116 117
  Les mer »
 • Gi ris og ros til kommunen!

  Publisert: 16.10.2020
  Nå kan du på en enkel måte gi skriftlig tilbakemelding på hvordan du opplever servicen i Birkenes kommune.
  Les mer »
 • Smitte i Birkenes

  Publisert: 14.10.2020
  2 tilfeller av smitte
  Les mer »
 • Privat museum blir teaterscene

  Publisert: 14.10.2020
  Går alt etter planer og forhåpninger kan Birkenes Ungdomslag og Birkenes kommune invitere til et historisk spel i naturskjønne omgivelser på Flakk i 2023.
  Les mer »
 • Varaordfører søker digitale bøssebærere

  Publisert: 09.10.2020
  – Meld deg som digital bøssebærer og slå et slag for havet og miljøet, oppfordrer varaordfører Anders Christiansen.
  Les mer »
 • Hva kaster DU i do?

  Publisert: 15.01.2018
  I Birkenes kommune opplever vi et økende problem med at tamponger, filler, våtservietter, Q-tips, snus, tanntråd og sanitærbind kastes i toalettet. Det har til og med vært flere tilfeller med barberblad  i avløpssystemet. Husk: Det er kun tiss, bæsj og dopapir som skal i do!
  Les mer »
 • Sportsbua får penger til vintersportsutstyr

  Publisert: 06.10.2020
  Utlånstilbudet i regi av Frivilligsentralen og D Goe Selskab er blant fem finalister som får et sekssifret beløp hver i støtte av Lykkeskillingen.
  Les mer »
 • Temaplan for idrett og fysisk aktivitet på høring

  Publisert: 29.09.2020
  Utvalg for oppvekst, velferd og helse i Birkenes vedtok 22. september å legge forslag til Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2021-2024 ut på høring. Frist for innspill er 26. oktober.
  Les mer »
 • Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene

  Publisert: 30.09.2020
  Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som en del kommuner har i dag.
  Les mer »
 • Besøk på sykehjemmt

  Publisert: 29.09.2020
  Det innføres tidspunkter for når besøkende kan komme på sykehjemmet.
  Les mer »
 • Ekstraordinære midler til næringslivet

  Publisert: 17.09.2020
  Birkenes kommune har fått tildelt et engangsbeløp på 801 000 kr fra staten som skal formidles til gode søknader/prosjekt fra næringslivet i Birkenes kommune Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative...
  Les mer »
 • Kommunen har god testkapasitet

  Publisert: 15.09.2020
  Det er daglig testing på Birkenes legesenter. For å bli testet ringer du Birkenes legesenter (37 27 89 80) og får beskjed om oppmøtetid og -sted og hvordan du skal opptre.
  Les mer »
 • Turstiryddere fikk Kulturblomsten

  Publisert: 14.09.2020
  Birkenes kommunes hedersbevisning for et kulturengasjement langt utover det vanlige gikk i år til Erik Aamlid (82) og Olav Bårdsen Tveite (79).
  Les mer »
 • Innspillsmøte om videreutvikling av Tveide Næringspark

  Publisert: 07.09.2020
  Har du en idé eller to om hvordan Tveide Næringspark kan utvikles videre?
  Les mer »
 • Servicetorvet åpner igjen

  Publisert: 03.09.2020
  Fra og med mandag 7. september vil Servicetorvet på kommunehuset ha vanlige åpningstider, det vil si mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 10.00 til 14.00.
  Les mer »
 • Møte med naboer til Odderhei og Bjelkeberg vindkraftpark

  Publisert: 28.08.2020
  Førstkommende mandag (31. august) blir det arrangert et møte med representanter og berørte naboer i områder knyttet til Odderhei og Bjelkeberg vindkraftpark.
  Les mer »
 • «Jeg kjører grønt» med stort premiedryss

  Publisert: 19.08.2020
  «Jeg kjører grønt» lar seg ikke stoppe av korona-pandemien. Kampanjen starter 18. august og varer til 30. november. Påmelding fra 13. august.
  Les mer »
 • Med næring på menyen

  Publisert: 17.07.2020
  Merete Holtans arbeidsoppgaver spenner fra plan- og byggesaker via jord- og skogbruksforvaltning til næringssaker, herunder salg og videreutvikling av nye kommunale næringsarealer.
  Les mer »
 • Melding om oppstart av reguleringsarbeid

  Publisert: 14.07.2020
  Sweco Norge AS gir på vegne av Birkenes kommune melding om oppstart av arbeid med ny detaljreguleringsplan for Tveide næringspark, i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11.
  Les mer »
 • Skremmende økning av hyttebranner i Norge

  Publisert: 07.07.2020
  Det brenner oftere i fritidsboliger enn tidligere. Antall branner har økt med over 50% de tre siste årene. Samtidig er det mange som leier private hus og hytter denne sommeren. Nå oppfordrer brannvesenet feriegjester og hytteeiere til å sjekke røykvarsleren der man overnatter.
  Les mer »
 • Kjøp av kortidsplasser covid-19

  Publisert: 03.07.2020
  Birkenes kommune har sammen med flere andre kommuner inngått avtale om kjøp av korttidsplasser i sommer, til pasienter med påvist covid-19. Dette er en beredskap dersom vi får innbyggere med covid-19 sykdom, og gjelder for de som ikke kan ivaretas med tjenester i eget hjem. Vedtak om hvem som...
  Les mer »
 • Åpningstider ved helsestasjonen på Birkeland sommeren 2020

  Publisert: 26.06.2020
  Klikk på lenken for å se åpningstidene for helsestasjonen på Birkeland i sommer:
  Les mer »
 • Fare ved bading i regulerte vassdrag

  Publisert: 26.06.2020
  Kombinasjonen av mye snø i fjellet, varme og rask snøsmelting, gjør at Agder Energi Vannkraft skjerper sikkerheten rundt regulerte vassdrag. Bading og soling på feil steder kan være forbundet med stor fare.
  Les mer »
 • Blir pensjonist etter 43 år i kommunens tjeneste

  Publisert: 25.06.2020
  Det er ikke mange arbeidstakere i dag som holder seg til én og samme arbeidsgiver hele sitt yrkesaktive liv. Det har Ole Aas-Hansen gjort. Fredag går han av med pensjon etter 43 år i sentralbordet hos Birkenes kommune.
  Les mer »
 • Strømstans i kveld

  Publisert: 22.06.2020
  Det skal utføres arbeid på strømnettet i et område langs Tveitevegen i kveld, mandag 22. juni, mellom kl 19.00 og 20.30. I den forbindelse må strømmen tas mens arbeidet pågår.
  Les mer »
 • Kjære badegjest ved Berse

  Publisert: 19.06.2020
  Alle er velkomne til å bruke friområdet ved Berse. Alle oppfordres til å bruke området med omtanke for hverandre og beboere i nabolaget. Ferdsel til og fra området skal skje på etablerte stier/veier. Badegjester bes å ikke krysse private hager.
  Les mer »
 • Kickoff for nytt undervisningsopplegg og samarbeidsprosjekt

  Publisert: 19.06.2020
  Tirsdag kveld var nærmere 40 representanter for fem agderkommuner, samt representanter fra fylkesmann og UiA, samlet på Hotel Norge i Lillesand, til kickoff for undervisningsopplegget som skal brukes i «Deltakeren i sentrum».
  Les mer »
 • Folkemøte om MTA-plan

  Publisert: 18.06.2020
  Mandag 22. juni inviteres det til åpent informasjonsmøte i Birkeneshallen om RWEs forslag til MTA-plan for Oddehei Bjelkeberg vindkraftverk.
  Les mer »
 • Husk båndtvangen!

  Publisert: 18.06.2020
  Birkenes kommunes fallviltjeger måtte i dag ut for å kontrollere et rådyrkje som ble avlivet etter angrep fra hund. Vi minner om reglene for båndtvang fra 1. april til 20. august!
  Les mer »
 • Oddehei Bjelkeberg vindkraftverk i 3D

  Publisert: 18.06.2020
  Klikk på lenken under for å se RWEs 3D-modell av Oddehei-Bjelkeberg vindkraftverk. Vær obs på at det tar noe tid å laste ned og "pakke ut" modellen.
  Les mer »
 • Sommeråpning på biblioteket

  Publisert: 16.06.2020
  Birkenes folkebibliotek på Strøget på Birkeland har nå åpnet igjen etter å ha vært koronastengt. Fram til 15. august gjelder følgende åpningstider:
  Les mer »
 • Sommeråpent for Servicetorv og NAV

  Publisert: 14.06.2020
  Sommeråpent for Servicetorvet og NAV Birkenes
  Les mer »
 • Ønsker du å leie treningstid?

  Publisert: 11.06.2020
  Nå er det tid for å søke om treningstid i Birkeneshallen og gymsalen på Valstrand for høsten 2020 og våren 2021.
  Les mer »
 • En kvinne i Birkenes smittet av koronaviruset

  Publisert: 11.06.2020
  En kvinne i aldersgruppen 40 – 49 år med folkeregistrert adresse i Birkenes kommune er smittet av koronaviruset. Dette kommer frem i den daglige oppdateringen fra Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer. Kommunelegen bekrefter at smitteoppsporing er gjennomført og nødvendig...
  Les mer »
 • Sertifisert som god arbeidsplass

  Publisert: 10.06.2020
  Å være Great Place to Work-sertifisert betyr at medarbeiderne opplever at organisasjonen er en god arbeidsplass. Nylig kunne kommunedirektøren motta beviset på at Birkenes kommune er nettopp dét.
  Les mer »
 • Fredagshilsen fra ordfører

  Publisert: 05.06.2020
  Mai med sine mange høytidsdager er historie og vi ser fremover mot en forhåpentligvis varm og flott sommer.
  Les mer »
 • Fortsatt publikumsbegrensninger ved politiske møter

  Publisert: 05.06.2020
  Det tillates fortsatt kun et begrenset antall publikummere under de politiske møtene i Birkenes, jf. covid-19-forskriften § 13.
  Les mer »
 • MTA-plan på høring

  Publisert: 05.06.2020
  RWEs miljø-, transport- og arealplan for utbygging av vindkraftverket på Oddeheia/Bjelkeberg ligger nå ute til høring hos NVE. Høringsfristen er 6. juli.
  Les mer »
 • Forslag til meddommere 2021-2024

  Publisert: 03.06.2020
  Valg- og godtgjørelseskomiteens forslag til meddommere til Kristiansand tingrett, Agder lagmannsrett og Aust-Agder jordskifterett er lagt ut til alminnelig ettersyn, jf. domstolloven § 68.
  Les mer »
 • Vanningsrestriksjoner

  Publisert: 22.05.2018
  På grunn av høyt vannforbruk er det innført hagevanningsrestriksjoner i hele Birkenes kommune fra 02.06.2020 og inntil videre.
  Les mer »
 • Informasjon om postlista

  Publisert: 26.05.2020
  Informasjon om postlista 26.05.2020
  Les mer »
 • Information about corona

  Publisert: 18.03.2020
  On this page you will find information about Corona in English
  Les mer »
 • Birkenes-rektor med bok om skriveopplæring

  Publisert: 25.05.2020
  May Olaug Horverak har skrevet doktorgradsavhandling om hvordan en sjangerpedagogisk tilnærming kan hjelpe elever til å utvikle sine skriveferdigheter. Nå er boka om emnet klar.
  Les mer »
 • Biblioteket åpner igjen

  Publisert: 24.05.2020
  Tirsdag 26. mai klokka 10.00 åpner Birkenes folkebibliotek dørene igjen!
  Les mer »
 • 17. mai 2020 på Birkeland

  Publisert: 15.05.2020
  GRATULERER MED DAGEN! Hovedkomiteen for 17 mai på Birkeland har opprettet en egen 17. mai-side. Her finner du program for dagen og lenker til det digitale festprogrammet, kahoot/digital natursti, fotokavalkade over tidligere års feiringer m.m. Du finner også en lenke til den store festforestillin...
  Les mer »
 • Testing for covid-19 i Birkenes kommune

  Publisert: 15.05.2020
  Det er ønskelig å få mest mulig informasjon om utbredelse av koronavirus i befolkningen, og Birkenes legesenter har god kapasitet for testing.
  Les mer »
 • Kommunestyremøte i Birkeneshallen

  Publisert: 12.05.2020
  Kommunestyremøtet torsdag 14. mai kl. 17 blir i Birkeneshallen. Publikum må melde seg på via epost.
  Les mer »
 • Birkenes sykehjem åpner for besøk igjen

  Publisert: 12.05.2020
  Av smittevernhensyn har sykehjemmet vært stengt for besøkende siden tidlig i mars. Det er med glede vi nå kan meddele at det er lagt til rette for at pårørende kan besøke sine kjære inne på sykehjemmet. Det er også mulig å ta pasienten med ut på tur i frisk luft.
  Les mer »
 • Slik blir 17. mai på Birkeland

  Publisert: 12.05.2020
  Skoletog, folkefest og andre arrangement som samler store folkemengder, er forbudt, men flere av de kjente og kjære programpostene vil bli gjennomført.
  Les mer »
 • Det blir 17. mai i Birkenes

  Publisert: 04.05.2020
  17. mai komiteene på Engesland, Herefoss og Birkeland har gått i tenkeboksen og forsøker å tenke nytt. På Birkeland blir det flaggheising, taler, korps og gudstjeneste. Men ikke helt som du er vant til.
  Les mer »
 • Nytt toppturtilbud for barn

  Publisert: 07.05.2020
  Siden 2005 har det vært populært med toppturer i Birkenes. Nå lanseres det et eget toppturkort med dyrefigurer for barn mellom to og ti år.
  Les mer »
 • 1.- 4.klasse og SFO åpner til mandag

  Publisert: 24.04.2020
  Skolene har lagt smittevernevilederen til grunn ved organisering av skolehverdagen for 1.-4. klasse og SFO. Foresatte og elever får informasjon om dette fra sin skole.
  Les mer »
 • Rekordtidlig bokbytte på Nyhusfjellet

  Publisert: 24.04.2020
  Antall besøk på de mest populære turtoppene i Birkenes har økt kraftig under koronakrisen.
  Les mer »
 • Ekstraordinære midler til informasjon til innvandrere

  Publisert: 23.04.2020
  Frivillige organisasjoner kan nå søke ekstraordinære midler til informasjon til innvandrere. Merk kort søknadsfrist: 28. april.
  Les mer »
 • Post til kommunen

  Publisert: 20.04.2020
  Sensitiv post skal aldri sendes på e-post!
  Les mer »
 • Valg av meddommere

  Publisert: 21.04.2020
  Nå kan du foreslå kandidater til valg som meddommer i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.
  Les mer »
 • 17. mai 2020

  Publisert: 17.04.2020
  Feiring av 17. mai i Birkenes
  Les mer »
 • Åpning av skolene

  Publisert: 21.04.2020
  Mandag 27. april åpner skolen for 1.-4. trinn og SFO
  Les mer »
 • Årets pårørendekommune 2020

  Publisert: 21.04.2020
  Hvem fortjener å bli «Årets Pårørendekommune 2020»? Nå starter nominasjonen. Som pårørende, fagperson, politiker eller medarbeider i en interesseorganisasjon kan du nominere en kommune.
  Les mer »
 • Mc-frelst kreftkoordinator

  Publisert: 16.04.2020
  Birkenes kommunes nye kreftkoordinator er utdanna hjelpepleier, sykepleier og palliativ sykepleier. Snart er hun utdanna mc-fører også.
  Les mer »
 • Omsorgspenger

  Publisert: 20.04.2020
  Det har kommet spørsmål om man kan få omsorgspenger hvis foreldre føler seg usikre på å sende barna i barnehagen.
  Les mer »
 • Har bygd ny tursti langs Tovdalselva

  Publisert: 15.04.2020
  Nå kan du gå på opparbeida tursti på begge sider av elva helt fra Teinefossen til Slettane bru på Hagestad.
  Les mer »
 • Nå starter bålforbudet

  Publisert: 15.04.2020
  Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud i Norge. Da er det ikke lov å tenne opp bål eller grill i nærheten av skog, kystområder og annen utmark. Målet med forbudet er å forhindre skogbrann.
  Les mer »
 • Brannvesenet advarer mot svindlere

  Publisert: 15.04.2020
  En mann har utgitt seg for å være fra brannvesenet med hensikt om å komme seg inn i boliger. Nå advarer brannvesenet mot å slippe inn personer som kommer uanmeldt på døren.
  Les mer »
 • Driftsbygning/lager

  Publisert: 08.04.2020
  Kunngjøring: Birkenes kommune vurderer å kjøpe/leie driftsbygning med lager i nærheten av Birkeland sentrum. Vi ønsker at det følger med en kontordel på anslagsvis 200m2 med kontorer, garderober og møterom/spiserom med kjøkken.
  Les mer »
 • Driver digital ungdomsklubb

  Publisert: 03.04.2020
  Låste dører på Joker Fritidsklubb betyr ikke at klubben er stengt. Nå kan du nemlig gå på ungdomsklubben på nettet.
  Les mer »
 • Kreative aprilspøker på Engesland skole

  Publisert: 02.04.2020
  Elevene på Engesland skole ble utsatt for to aprillsnarrer i går: Sommerskole for å ta igjen de koronatapte skoledagene, og brannøvelse. Begge fikk elevene til å reagere.
  Les mer »
 • Populært bibliotektilbud

  Publisert: 02.04.2020
  Birkenes folkebiblioteks tilbud om levering av bøker mens biblioteket er koronastengt, har slått an.
  Les mer »
 • Åpningstider i påska

  Publisert: 06.04.2020
  "Hjertetelefonen", Helsestasjonen og Frivilligsentralen
  Les mer »
 • Filmhilsen fra Engesland skole

  Publisert: 31.03.2020
  Kreativiteten er stor i disse koronatider. Her kan du se litt av hva elever og lærere på Enmgesland skole holder på med om dagen:
  Les mer »
 • Kulturorienteringssesongen er i gang

  Publisert: 31.03.2020
  Årets 40 poster er forlengst plassert ut i terrenget. Nå er det bare å løpe og kjøpe konvolutter med kart og klippekort i og komme seg ut på tur!
  Les mer »
 • Send inn forslag på kandidater til kulturprisene!

  Publisert: 30.03.2020
  Vet du om noen som fortjener en utmerkelse for sin innsats innen kulturlivet i Birkenes? Send inn forslag på kandidater til Kulturprisen, Kulturblomsten og Ungbirken innen 1. mai.
  Les mer »
 • Informasjon fra Helsestasjonen

  Publisert: 01.04.2020
  Helsestasjonen på Birkeland reduserer driften for å begrense spredning av koronavirus.
  Les mer »
 • Henvendelser om eiendomsskatt

  Publisert: 30.03.2020
  På grunn av stor pågang bes alle innbyggere å henvende seg skriftlig til eiendomsskattekontoret på e-post.
  Les mer »
 • Vær forsiktig med åpen ild!

  Publisert: 30.03.2020
  Det er stor gress- og lyngbrannfare for tida. Brannvesenet advarer mot engangsgriller, bål og bråtebrenning.
  Les mer »
 • Banken støtter frivilligsentralen

  Publisert: 27.03.2020
  Birkenes Sparebank støtter Birkenes frivilligsentral og oppfordrer personer som trenger hjelp til å kontakte frivilligsentralen.
  Les mer »
 • Fikk kjærkommen kontakt på iPad

  Publisert: 25.03.2020
  I disse dager sitter mange i vår tjeneste alene uten å få besøk. De er i risikogruppen og dørene til omsorgsleilighetene er låst.
  Les mer »
 • Planlegger for folkefest – med forbehold

  Publisert: 23.03.2020
  Hovedkomiteen for 17. mai på Birkeland planlegger for folkefest, men tar høyde for at programmet kan måtte legges om eller at hele feiringen kan bli avlyst.
  Les mer »
 • Nyttige lenker om lover og regler

  Publisert: 16.03.2020
  Under finner du en liste over nyttige lenker om Korona
  Les mer »
 • Til deg som trenger hjelp eller ønsker å hjelpe

  Publisert: 17.03.2020
  Trenger du hjelp – eller ønsker du å hjelpe? Da ber vi deg kontakte Frivilligsentralen.
  Les mer »
 • Informasjon om korona fredag 13.03.20 klokka 15.30

  Publisert: 13.03.2020
  Kommunens kriseledelse arbeider hele tiden for å opprettholde nødvendige tjenester og sikre forsvarlig drift.
  Les mer »
 • Innbyggerbrev fra ordfører Gyro Heia

  Publisert: 13.03.2020
  Kjære innbygger i Birkenes kommune!
  Les mer »
 • Informasjon fra NAV

  Publisert: 15.03.2020
  NAV Birkenes har i forbindelse med å begrense spredning av Korona-viruset stengt for drop-in.
  Les mer »
 • Én person er smittet

  Publisert: 13.03.2020
  Kommuneoverlegen bekrefter at det er en positiv koronaprøve i Birkenes.
  Les mer »
 • Informasjon fra Birkenes legesenter

  Publisert: 15.03.2020
  Birkenes legesenter opplever et svært høyt arbeidspress. Det er viktig at pasienter uten luftveissymptomer nøye vurderer om de MÅ ta kontakt, eller om det kan vente.
  Les mer »
 • Barnehager og skoler stenges!

  Publisert: 12.03.2020
  Birkenes kommune forholder seg til nasjonale føringer. Det innebærer at alle barnehager og skoler i Birkenes kommune stenges fra torsdag 12.03.2020 kl 18.00. Dette gjelder også kulturskole og videregående skole.
  Les mer »
 • NAV Birkenes stenger inntil videre

  Publisert: 12.03.2020
  NAV Birkenes har i forbindelse med å begrense spredning av Corona-viruset, bestemt at vi stenger åpningstidene for drop-in mandager, torsdager og fredager fra klokken 12.00-14.00. Dette trer i kraft fra 13. mars til og med 10. august 2020, men lengden av stengt åpningstid blir evaluert forløpende.
  Les mer »
 • Oppdatert informasjon om Korona

  Publisert: 12.03.2020
  Oppdaterte tiltak for å begrense koronasmitte i Birkenes kommune
  Les mer »
 • Tannlegevakta med ny hjemmeside

  Publisert: 12.03.2020
  Det er opprettet en egen informasjonsside for Tannlegevakt Aust-Agder på Tannlegevakt Norge. Her finnes oppdatert informasjon om tannlegevaktordningen i Birkenes.
  Les mer »
 • Tomt for pneumokokkvaksiner

  Publisert: 12.03.2020
  Det er tomt for pneumokokkvaksiner (vaksine mot lungebetennelse) ved Birkenes legesenter inntil videre. Informasjon legges ut når pneumokokkvaksine igjen er tilgjengelig, trolig i mai.
  Les mer »
 • Korona 12.03.20

  Publisert: 12.03.2020
  “Hygienedugnaden” er fortsatt det viktigste!
  Les mer »
 • VIKTIG MELDING OM KORONAVIRUSET

  Publisert: 12.03.2020
  For å begrense koronasmitte i befolkningen innføres noen tiltak ved Birkenes legesenter: De som har en luftveisinfeksjon eller influensasymptomer skal IKKE møte opp på legesenteret.
  Les mer »
 • Time hos tannhelsetjenesten?

  Publisert: 12.03.2020
  Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært på reise i områder med vedvarende smittespredning av koronavirus, og du har timeavtale på våre klinikker, ber vi om at du tar kontakt for å utsette timen til et senere tidspunkt.
  Les mer »
 • BIRKENES HELSE- OG OMSORGSSENTER VED SYKEHJEMMET STENGES FOR ALLE BESØKENDE

  Publisert: 12.03.2020
  Unntak for pårørende til pasienter som er kritisk syke. Før man kommer inn på sykehjemmet, ring 37 28 15 80.
  Les mer »
 • Korona virus

  Publisert: 11.03.2020
  Hvordan jobber kommunen med tiltak i forhold til Korona?
  Les mer »
 • Koronaviruset: Oppdatert informasjoin fra Birkenes kommune

  Publisert: 10.03.2020
  Etter oppdatert informasjon og råd fra Folkehelseinstituttet, skal ansatte og innbyggere i Birkenes kommune som i løpet av de siste 14 dagene har vært i områder med vedvarende spredning av covid-19, holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst ­ Dette gjelder uavhengig av om man har symptomer elle...
  Les mer »
 • Koronaviruset: Informasjon til pårørende og besøkende

  Publisert: 06.03.2020
  Vi setter stor pris på alle dere som besøker de som bor i våre boliger og på våre sykehjem.
  Les mer »
 • Infofilm om koronaviruset

  Publisert: 04.03.2020
  Helsedirektoratet har lagd en informasjonsfilm om koronaviruset bergnet spesielt på barn og unge.
  Les mer »
 • Avvik ved renseanlegget

  Publisert: 04.03.2020
  Ved et tilsyn i februar avdekket Fylkesmannen åtte avvik ved renseanlegget på Tollnes.
  Les mer »
 • Informasjon om coronavirus

  Publisert: 28.02.2020
  Birkenes kommune følger råd om coronaviruset fra det nasjonale Folkehelseinstituttet som har kontinuerlig kontakt med det internasjonale helsenettverket. Kommunen forbereder seg nå i tilfelle coronaviruset spres her.
  Les mer »