Offentlig ettersyn av alkoholpolitisk handlingsplan 2024 - 2028 for Birkenes kommune

Innhold

Kommunestyret vedtok 21. mars forslag til alkoholpolitisk handlingsplan. Planen legges nå ut til offentlig ettersyn slik at både privatpersoner og foreninger i Birkenes kan si sin mening om hvordan alkoholpolitikken i kommunen bør være.

Planen angir mål for alkoholpolitikken i Birkenes, og virkemidler og lokalt tilpassede regler som skal bidra at målene nås. Kommunestyret vedtok at planen skulle legges ut til offentlig ettersyn, og at den skulle sendes på høring til virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling og til andre aktuelle instanser, se nærmere nedenfor.

Her kan du lese forslag til alkoholpolitisk handlingsplan 2024 – 2028 

 Ønsker du å si din mening om alkoholpolitikken i Birkenes, send ditt høringssvar til postmottak@birkenes.kommune.no innen 28. april 2024. Både privatpersoner, foreninger og organisasjoner kan sende høringssvar til kommunen. Høringssvar er som hovedregel offentlige og vil bli publisert.

Kommunestyret vil behandle planen endelig i møte 20. juni.

Dokumentene i saken om alkoholpolitisk handlingsplan er tilgjengelige via kommunens nettside her.

Kommunen har sendt planforslaget på høring til følgende virksomheter og instanser:

Virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling i kommunen:

 • AS Hegrafoss
 • Birkeland Pub AS
 • Coop Sørvest SA (Extra Birkeland)
 • Engesland Handel AS
 • Hagen Cafe AS
 • Herefoss Handel AS
 • Lokalbrygg AS
 • NG Kiwi Agder (Kiwi Birkeland)
 • Røyland Gård AS

 Andre høringsinstanser:

 • Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
 • Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
 • Lillesand og Birkenes politistasjon, Agder politidistrikt, ved politistasjonssjef Kjetil Nygård
 • Av-og-til
 • Birkenes Næringsforum
 • Blå kors Norge
 • DNT - Edru Livsstil Aust-Agder
 • Edru Livstil Birkenes
 • Foreningen for helhetlig ruspolitikk
 • IOGT Norge
 • Juvente
 • Kommuneoverlege Dagfinn Haarr
 • KORUS Sør
 • MA rusfri trafikk og livsstil, avdeling Aust-Agder
 • Sabla Moro AS
 • Securitas
 • U.L Heimtun