Nå er dokumentsenteret offisielt åpnet!

Innhold

Tirsdag denne uken var det offisiell åpning av det nye dokumentsenteret for Birkenes og Lillesand kommuner.

Kommunedirektøren i Birkenes, Anne Stapnes, bandt sammen snoren som et symbol på sammenslåingen.

Kommunedirektør Anne Stapnes knytter de to dokumentsenterene sammen

Målet med sammenslåingen er å forbedre og effektivisere arkivtjenestene. I tillegg til en styrket fag- og kompetanseutvikling.
Birkenes har hovedansvaret for drift og administrasjon av senteret som trådte i kraft fra den 1. januar og verstskommunesamarbeidet skal evalueres etter tre år.

Lillesand og Birkenes kommune betjener rundt 13.500 innbyggere, og ifølge enhetsleder for kommunikasjon og kultur i Birkenes kommune, Aud Hellen Bergland, skal verken innbyggere eller ansatte merke stor forskjell ved omleggingen:

– Innbyggerne skal i hovedsak ikke bli berørt, og ansatte skal oppleve at man etter den første innkjøringsfasen, får de samme tjenestene fra dokumentsenteret.

Det nye dokumentsenteret har både eksisterende medarbeidere og nye med på laget.  

ansatte på dokumentsenteret

Ansatte på dokumentsenteret: Fagansvarlig Hildegunn Lia Tang (med blomster), Patricia Akselsen, Linda Bostrøm, Siri Lima Flakk og Vetle Carlsson Dalene. Ikke til stede under åpningen, Bjørnar Langenes og Anette Hornnes. FOTO: Aud Hellen Bergland