Nå er Aktiv på Dagtid i gang i Birkenes!

Innhold

Aktiv på Dagtid kommer til Birkenes og ønsker nye deltakere hjertelig velkommen til å trene med oss!

Er du mellom 16 - 70 år? Er du helt eller delvis utenfor arbeidsliv eller skole? Vil du trene på dagtid til meget gunstige betingelser?

Hvis ja, sjekk ut vår hjemmeside www.aktivpadagtid.no eller skan QR-koden på plakaten (se under).

Har du spørsmål, ta kontakt! Tlf Tlf: 370 60 800 eller aktivpadagtidagder@idrettsforbundet.no

Er du registrert hos NAV? Ta kontakt med din veileder for å høre om de kan dekke din egenandel.

Plakat Aktiv på dagtid Plakat Aktiv på fritid -2