Kulturprisutdeling 2024

Innhold

17. mai ble årets kulturpriser delt ut i Birkeneshallen. Ordfører Arild Windsland og kulturleder Wenche Flaa Eieland stod for utdelingen av de tre prisene. Her er årets vinnere!

Kulturprisvinner 2024: Vidar Haslum

Tjenesteutvalget( nå utvalg  for helse -og oppvekst) har gjennom årenes løp delt ut kulturprisen til mennesker som over mange år har bidratt til at Birkenes kommune har blitt en god kommune å leve i eller har markedsført Birkenes på en positiv måte. Disse vinnerne har på de forskjelligste områder arbeidet for å fremme kulturlivet i vår store og vakre kommune. Den første kulturprisen ble utdelt i 1980 og gikk da til Åsmund Knutson. Kommunens kulturpris henger svært høyt, og det er bare de færreste som kan håpe på å få den. De som får prisen kan med sikkerhet vite at de har vært gjennom et så trangt nåløye at ingen skal være i tvil om at den er fortjent. Kulturprisen i år er grafikk av den anerkjente kunstneren Rolf Nerli.

Personalia:

Navn: Vidar Haslum

Født: 16.juni 1958

Bosted: Kristiansand 

 • Bodde på Birkeland store deler av oppveksten 
 • Tidlig interessert i å samle stedsnavn 
 • Som 17-åring ble han med i kommunal kartnemd (sette navn på økonomisk kartverk) 
 • Er en utmerket karttegner og har utarbeidet; turkart Birkeland, turkart Ogge og flere mindre o-kart. 
 • Utarbeidet en utrolig stor navnesamling for de fleste gårder i Birkenes. Har samla inn over 12000 navn i Birkenes. Denne navnesamlingen er brukt som del av doktoravhandlingen hans. 
 • I 2022 ble 7000 av disse navnene utgitt i en egen bygdebok nr 5 i bygdebokserien for Birkeland. (Stedsnavn i Birkenes). Utgitt av Birkenes historielag via Noxus forlag. De resterende 5000 navna er samlet inn stort sett fra Vegusdal og Herefoss. Bokverket på hele 800 sider har vakt interesse i inn- og utland og er en fin reklame for Birkenes. I USA skrev Amy Crawford en artikkel med intervju av Vidar i nettavisen Atlas Obscura som har fått tittelen: Meet the Man Collecting Fading Place Names (Møt mannen som samler «utrydningstruede» stedsnavn). Professor Gunnstein Akselberg (kjent fra “Eides Språksjov”) skriver: «Vidar Haslum har med denne omfattande namnesamliga frå Birkenes utført eit storverk innom norsk stadnamngransking. Det er virkelig verdt å merke seg at Vidar Haslum har gjort alt dette arbeidet på dugnad; ikke én krone har han tatt imot av verken utlegg, royalties eller boksalg. Og arbeidet har foregått siden han samlet sine første navn rundt foreldrenes hytte på Mosfjellheia for femti år siden 
 • Vært med i kartkomiteen i Norges orienteringsforbund 
 • Han skriver stadig artikler til historielagets årstidsskrift 
 • Han holder foredrag om stedsnavn og lokahistorie 
 • Han sitter på et stort lydarkiv med samtaler med mange gamle folk i bygda.
 • Det er en stor glede å tildele årets kulturpris til Vidar Haslum!

Kulturprisvinner Vidar Haslum og ordfører Arild Windsland

Årets kulturprisvinner Vidar Haslum sammen med ordfører Arild Windsland.

Kulturblomstvinner 2024: Birkenes Hornmusikk

Kulturblomsten er en heder til personer eller lag/organisasjoner som ved enkeltanledninger eller over tid har vist et engasjement langt utover det vanlige. Mottakeren bør ha framstått som spesielt skapende eller på annen måte ha bidratt til større forståelse for kulturell utvikling. Kulturblomsten ble første gang utdelt i 1989 og gikk da til skuespilleren Per Aabel og komponisten/musikeren Geir Knutson. Kulturblomstvinnerne får blomster, diplom og et spesialdesignet trykk av vår lokale kunstner Svenn Hansen.

Birkenes Hornmusikk ble stiftet i 1936. Per Gunnar Knutson og Karin Witter mottok prisen på vegne av Hornmusikken.

 • Deres historie kan fortelles i to deler. Den første fra oppstarten til ut i femtiårene, da det ikke fantes så mye underholdning her lokalt. Ikke minst under 2. verdenskrig, da det meste av underholdning lå nede. Selv på øvelsene til Hornmusikken var det publikum som hadde stor glede av dette under krigen. En av NN-fangene skrev i brev hjem til familien, at han savnet disse opplevelsene. De holdt det gående, til tross for politianmeldelse og inndragning av instrumentene. Etter hvert som den generasjonen reiste ut på skole o.l. ble det mindre aktivitet og korpset ble lagt i «dvale». Guttemusikken, «aspirantene» til Hornmusikken overtok korpsaktivitetene her.
 • I 1974, kommer Åsmunds sønn, Per Gunnar tilbake til Birkeland etter utdannelse og jobb andre steder.Han tok da initiativ til å starte opp igjen Hornmusikken og de har siden det spilt en viktig rolle i mangeslags sammenhenger. Ikke minst på nasjonaldagen. 
 • Birkeland har blitt kalt korpsbygda på Sørlandet. Flere av musikantene i Hornmusikken har bidratt som instruktører til å drive opplæring på de enkelte instrumenter i Guttemusikken som senere er blitt Birkeland musikkorps. De fleste medlemmene i Birkeland Storband har også sin bakgrunn i BHM. 
 • Hornmusikken har i alle år stilt opp på små og store begivenheter i kommunen. Det være seg 17.mai, allsang på jordet, jule- og nyttårskonserter og mange flere arrangement. Hvert av slike oppdrag krever mange timers øving og rigging, av mange. Gjennom 50 år sier det seg selv at det er en formidabel innsats som gjøres på dugnad. Medlemmene betaler kontingent for å få være med på å spre glede. Flere av dagens medlemmer har vært med i de fleste av disse 50 årene. 
 • En velfortjent kulturblomst til Birkenes Hornmusikk!

Per Gunnar Knutson og Karin WItter mottok prisen på vegne av Hornmusikken

Per Gunnar Knutson og Karin Witter mottok prisen på vegne av Hornmusikken.

Vinner av Ungbirk 2024: Vegard Tveiten

Ungbirken er kommunens heder til ungdom under 25 år som fremmer kulturlivet i kommunen og/eller markerer kommunen positivt utad. Ungbirken ble innstiftet og første gang utdelt i 1989. Prisvinnerne har i interesseområde spent fra fremragende prestasjoner innen idrett- og kulturtevlinger til sterkt sang- og musikk engasjement og vitenskap. Prisen består av diplom, blomst og gavesjekk. I år tildeles denne prisen en ungdom fra Birkeland som får en sjekk på kr 6000.

Personalia:

Navn: Vegard Tveiten

Født: 07.09.2005

Bosted: Birkeland

Vegard er en positiv bidragsyter til kulturlivet i Birkenes på flere områder. 

 • Birkeland musikkorps. Han har vært aktiv her i mange år. Bidrar positivt til at mange holder på lenge i korpset. Han er en miljøskaper og står på til gode for alle. 
 • Hornmusikken - der er han blant de yngste medlemmene, spiller blant annet sammen med sin mor* 
 • UKM - har vært delaktig i flere år. De siste årene har han vært i UKM - styret og hatt ansvar for sceneteknikken. Dette har han utført på en imponerende trygg , solid og god måte. 
 • KRIK - er med i styret på den eldste gruppa. Felles ungdomstur til Gautefall med KRIK, Skolelaget og FRIENDS (Frikirka). Har vært med på å organisere denne populære ungdomsturen i flere år
 • Skolelaget - er leder, og har vært det i flere år.
 • Spiller også fotball i Birkenes IL  Trosopplæringstiltak i Kirka - har vært ungsomleder på mange ulike opplegg som "Kode B", "Lys våken" og konfirmanttur. Vegard er ferdig med videregådende skole i Lillesand til sommeren.
 • Er en utrolig positiv ungdom som bidrar sterkt til et fint og inkluderende miljø. Det er med stor glede vi gir Ungbirken til denne engasjerte ildsjelen.

Årets Ungbirk Vegard Tveiten sammen med Wenche Flaa Eieland og Arild Windsland

Årets Ungbirk Vegard Tveiten sammnen med kulturleder Wenche Flaa Eieland og ordfører Arild Windsland.