Birkenes kommune søker profesjonelle aktører for avtale om utleie av boliger

Innhold

Birkenes kommune ønsker å inngå samarbeidsavtale om tilvisnings- og/eller tildelingsboliger med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.

LES HELE UTLYSNINGSTEKSTEN HER