Vann og avløp

Innhold

Kommunens avløpsanlegg drives i tråd med tillatelse og konsesjoner fra forurensningsmyndighetene og til det beste for miljøet.

Ta gjerne kontakt med teknisk kontor for nærmere informasjon om muligheten for tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett og hvilke lover, forskrifter og regelverk som regulerer et abonnement.

Miljøfarlig avfall eller gjenstander må ikke kastes i toalettet! Dette kan medføre problemer i ledningsnett og renseanlegg. Det er ikke tillatt å slippe kvernet matavfall inn på kommunens avløpsnett.

Her er gjeldende forskrift om vann og avløpsgebyrer for Birkenes kommune vedtatt i kommunestyret den 18. juni 2013. Forskriften er gjeldende fra og med 01.07.2013.

Forskrift for vann og avløpsgebyrer

Prisliste for kommunale gebyrer

 

Dersom du oppdager feil på kommunale vann og avløpsledninger er det fint hvis du straks gir beskjed til Birkenes kommune. Vi vil rette opp feilene så snart som mulig.

Vakttelefon: 480 15 633

Feil og mangler ved egne ledninger må du utbedre så raskt som mulig. Du tar selv kontakt med rørlegger.

 

 

Skjema

 

 

Eurofins

Hvis du er usikker på kvaliteten på drikkevannet ditt, kan du bestillie analysepakke på
Vannshop.euofins.no
Tlf: 945 04 277