Regionalt næringsfond

Innhold

Birkenes kommune opprettet i 2008 et regionalt næringsfond sammen med Lillesand kommune, Iveland kommune og Aust-Agder fylkeskommune.

Fondet har cirka 600.000 kroner til disposisjon hvert år. Her kan lokale gründere og næringsdrivende søke om støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter. Virksomheter som styrker sysselsetting av kvinner skal prioriteres. Det kan gis inntil 200.000 kroner i støtte.

Kontaktperson og næringsansvarlig i Birkenes kommune er eiendomsforvalter Ronny André Eikerol

E-post: ronny.andre.eikerol@birkenes.kommune.no

Tlf.: 912 43 356

Vedtekter og søknadsportal finner du på regionalforvaltning.no

NB! Neste møte i det regionale næringsfondet er 6. desember 2022. Søknader som ønskes behandlet der bør sendes inn via portalen senest 27. november 2022.