Næring

Innhold

Birkenes er en aktiv industrikommune.

De største bedriftene

Den største bedriften I kommunen er 3B Fibreglass Norway as som har ca. 170 ansatte. Andre store bedrifter er Uldal as, Foss Fabrikker as, Scanflex as, Tratec Koab as og Synkron Media as (avd. Birkeland Trykkeri). Birkenes har også flere store transportfirmaer.

Det er et allsidig arbeids – og næringsliv i vår kommune hvor «glassfiberen» er kommunens hjørnesteinsbedrift. Flere firmaer driver en omfattende rutebil – og transportvirksomhet. Det er også en bygge – og håndverkervirksomhet av betydelig omfang.

Butikker

På Birkeland er det to store dagligvarebutikker i tillegg til en på Herefoss og en på Engesland. Det er også kiosker, noen spesialbutikker, bilverksteder, bank – og regnskapsvirksomheter, hotell og noen mindre overnattingssteder, frisørsalonger, bensinstasjoner, restaurant med flere.

Birkenes næringsforum

Birkenes Næringsforum, som ble etablert i 1992, bidrar til god kontakt og godt samarbeid mellom vårt lokale næringsliv og den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Næringsforumet er registrert i Brønnøysundregisteret – org. nr. 986 328 149 – som en forening.

Birkenes Næringsforum er organisert slik at industrien har to av styremedlemmene, sentrumsforeningen, primærnæringene og håndverkerforeningen har én styrerepresentant hver – og altså to fra kommunen. Sekretariatet ivaretas av næringskonsulenten i kommunen.

 

Aktiviteten i næringsforumet består av medlemsmøter, frokostmøter og selvsagt jevnlige styremøter. I møtene behandles saker av felles interesse for næringslivet og kommunen, i tillegg til at det er faglige innspill i både medlemsmøtene og frokostmøtene, som gjerne avholdes ute hos de enkelte medlemsbedriftene.

Tveide næringspark

Her kommer info om Tveide næringspark.

Strategisk næringsplan

Handlingsplan Birkenes