Endring av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Birkeland – Birkenes kirke

Innhold

Under finner du planbeskrivelse og plankart for vedtatt endring av reguleringsplanen for gang- og sykkelvei mellom Birkeland og Birkenes kirke.

PLANBESKRIVELSE

PLANKART