Vedtatte planer

Innhold

forsider til planer

Endelig vedtak av detaljeregulering for Tveide næringspark

Endring av reguleringsplan for Birkeland vest

Reguleringsendring for områdereguleringsplan Birkeland sør 2

Detaljregulering for Rv 41, Gauslå kleiver

Detaljregulering for massetak, del av Høygilts Moner gnr. 14 bnr. 2

Detaljregulering for del av Hauane

Detaljregulering for del av Bufjell, Mollestad gnr. 36 bnr. 1

Reguleringsplan for idrettsplassen, Grødebekken og Uldal fabrikker

Områderegulering Engesland sentrum

Områdereguleringsplan Birkeland sør 2

Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024

Endring av reguleringsplan for gang- og sykkelvei Birkeland – Birkenes kirke

Detaljregulering Natveitlia

Områdereguleringsplan Birkeland sør 1

Barnehageplan 2014-2018

Handlingsplan for Birkenesskolen 2014-2018

Handlingsplan Vold i nære relasjoner

Omsorgsplan 2011-2030 for Birkenes kommune

Rusmiddelpolistisk handlingsplan 2013-2017

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017