Forslag til utbyggingsavtale for Natveitlia

Innhold

I henhold til Plan- og bygningslovens § 17-4 andre ledd varsles det at Birkenes kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Birkenes kommune og Repstad eiendom AS om gjennomføring av reguleringsplan for Natveitlia.

Reguleringsplan for Natveitlia ble vedtatt av kommunestyret den 18. juni 2020.
Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av offentlige arealer i området.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:
Enhet teknisk forvaltning: postmottak@birkenes.kommune.no

Postadresse: Postboks 115, 4795 Birkeland. Merket: Utbyggingsavtale Natveitlia.

27. april 2021

Øyvind Raen, tlf. 913 46 023

Forslag til utbyggingsavtale

Kartutsnitt

Foreløpig overtakelseskart