Syn og hørsel

Innhold

Syns- og hørselskontakten holder sammen med rehabiliteringsavdelingen i nordenden av kommunehuset. Her kan du få hjelp til å søke om aktuelle hjelpemidler fra NAV. Første gang du søker, må du legge ved opplysninger fra øyelege eller øre-nese-hals-lege. Opplysningene må være av nyere dato.

Hjelpemidler for syn og hørsel er gratis.

Feil på hjelpemidlene meldes til kommunens hjelpemiddeltekniker.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med synes- og hørselskontakten eller hjelpemiddeltekniker?

Kontortider er fra kl 9-15 og blir følgende dager ut året:

Datoene er: 

Mars: 8-22-29
April: 5-19
Mai: 3-24
Juni: 7-21
Juli: 5-19
August: 2-30
September: 13-20
Oktober: 11-18
November 1-22
Desember 6-20-27

 

Benytt kommunens søknadsskjema for helsetjenester:

Søknadsskjema på papir

Elektronisk søknadsskjema (Krever innlogging via ID-porten)

Dersom du trenger mer informasjon, send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.