Syn og hørsel

Innhold

Syns- og hørselskontakten holder til sammen med rehabiliteringsavdelingen i nordenden av kommunehuset. Her kan du få hjelp til å søke om aktuelle hjelpemidler fra NAV. Første gang du søker, må du legge ved opplysninger fra øyelege eller øre-nese-hals-lege. Opplysningene må være av nyere dato.

Hjelpemidler for syn og hørsel er gratis.

Feil på hjelpemidlene meldes til kommunens hjelpemiddeltekniker.

Ønsker du kontakt med syns- og hørselskontakten eller hjelpemiddeltekniker?

Ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 37 28 15 00.

Benytt kommunens søknadsskjema for helsetjenester:

Søknadsskjema på papir

Elektronisk søknadsskjema (Krever innlogging via ID-porten)

Dersom du trenger mer informasjon, send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.