Helsefremmende tiltak

Innhold

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Hovedmålgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen i Birkenes tilbyr i samarbeid med Frisklivssentralen i Lillesand lærings- og mestringskurs innenfor depresjon, belastninger/stressmestring, diabetes type 2 og kols. Tilsvarende kurs blir også arrangert i de andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet og er tilgjengelige for innbyggerne i Birkenes.

For oversikt over alle tilgjengelige kurs, klikk her.

Frisklivssentralen i Birkenes tilbyr også treningstilbudet Opp av go’stolen for seniorer i Birkenes.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med Frisklivssentralen?

Send e-post eller ring sentralbordet på 37 28 15 00.

Opp av go' stolen

Opp av go’stolen er et lavterskel treningstilbud for seniorer i Birkenes kommune i regi av Frisklivssentralen. Treningen har hovedfokus på styrke- og balansetrening og ledes av fysioterapeuter i kommunen. Målet er at alle skal kunne delta og mestre.

Hvor: Idrettshuset på Birkeland (vi trener innendørs)

Når: Mandager kl. 10.00-11.00

Egenandel: 300,- per halvår

Kl. 11.00 til 11.30 spiser vi niste og drikker kaffe (frivillig).

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med Frisklivssentralen?

Send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.