Pårørendeoppfølging

Innhold

Ved ønsker om pårørendeoppfølging eller hjelp til henvisning videre til pårørendegrupper:

Birkenes kommune har samarbeid med Lillesand kommune. De har samtalegrupper for pårørende og nærstående til personer med psykisk helse og/eller rusutfordringer.

Du kan også ta direkte kontakt med Grethe Bygland i Mental helse på tlf. 416 85 513.