Psykisk helse og rus

Innhold

Avdeling for psykisk helse og rus yter tjenester til mennesker som bor hjemme og som har psykiske plager/lidelser og/eller rusavhengighet.

Avdelingen holder til vis à vis legekontoret og har åpent mandag til fredag kl 08.30 -15:00.

Ansatte

 • Liv Karin Aamlid (teamleder): 950 95 054
 • Øystein Strømme: 906 94 808
 • Ragnhild G. Flakk (ROP-koordinator): 947 84 565
 • Trine B. Mellingen: 468 99 415
 • Tyra Rachel Torp-Bangsund: 475 04 984

Ta kontakt med servicetorvet på tlf 37 28 15 00 om du ikke oppnår kontakt.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som er sammensatt av ansatte med ulik kompetanse innen psykisk helse og rus.

Slik kommer du i kontakt med oss

 • Henvisning fra fastlege
 • Henvisning fra andre instanser som f.eks NAV, helsestasjon, Akuttambulant team, DPS
 • Ta kontakt selv ved å ringe eller komme innom

Hver mandag har vi inntaksmøte, da blir saken din vurdert og du vil motta et brev angående saken din innen 3 uker.

Tilbud i avdelingen idag

 • Individuelle samtaler
 • Samtalegruppe
 • Koordinering av tjenester/individuell plan, tiltaksplaner
 • Miljøarbeid, trening/veiledning
 • Koordinator for mennesker med samtidig rus og psykiske lidelser (ROP-koordinator)
 • Pårørendeoppfølging
 • Kurs i depresjonsmestring (KiD) i samarbeid med Lillesand kommune
 • Kurs i belastningsmestring/stressmestring (KiB) i samarbeid med Lillesand kommune
 • Kurs i livsmestring
 • Sinnemestringskurs 
 • Kurs i tankevirus
 • Assistert selvhjelp
 • Aktivitetstilbud etter behov

BUA Birkenes

Gratis utlån av sportsutstyr. Har også eget sykkelverksted.

BUA holder til i de tidligere samskapings- og kafélokalene ved siden av Birkenesavisas redaksjonslokaler på Strøget.

Les mer om BUA Birkenes. 

Aktuelle lenker

kognitiv.no

napha.no

psykiskhelse.no

rop.no

ropbruker.no

littsint.no

sinnemestring.no