Psykisk helse og rus

Innhold

Avdeling for psykisk helse og rus yter tjenester til mennesker som bor hjemme og som har psykiske plager/lidelser og/eller rusavhengighet.

Avdelingen holder til vis à vis legekontoret og har åpent mandag til fredag kl 08.30 -15:00.

Ansatte

Liv Karin Aamlid (teamleder): 950 95 054

Øystein Strømme: 906 94 808

Ragnhild G. Flakk: 947 84 565

Silje Refsnes: 993 95 505

Tyra Rachel Torp-Bangsund (ROP-koordinator): 475 04 984

 

Ta kontakt med servicetorvet på tlf 37 28 15 00 om du ikke oppnår kontakt.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som er sammensatt av ansatte med ulik kompetanse innen psykisk helse og rus.

Slik kommer du i kontakt med oss

 • Henvisning fra fastlege
 • Henvisning fra andre instanser som f.eks NAV, helsestasjon, Akuttambulant team, DPS
 • Ta kontakt selv ved å ringe eller komme innom

Hver mandag har vi inntaksmøte, da blir saken din vurdert og du vil motta et brev angående saken din innen 3 uker.

Tilbud i avdelingen idag

 • Individuelle samtaler
 • Samtalegruppe
 • Koordinering av tjenester/individuell plan, tiltaksplaner
 • Miljøarbeid, trening/veiledning
 • Koordinator for mennesker med samtidig rus og psykiske lidelser (ROP-koordinator)
 • Pårørendeoppfølging
 • Kurs i depresjonsmestring (KiD) i samarbeid med Lillesand kommune
 • Kurs i belastningsmestring/stressmestring (KiB) i samarbeid med Lillesand kommune
 • Kurs i livsmestring
 • Sinnemestringskurs 
 • Aktivitetstilbud etter behov

D Goe Selskab

Bruktbutikk og kafé i regi av enhet for psykisk helse og rus. Kafeen/bruktbutikken holder til i sørenden av Birkeland frikirke (tidligere Birkeland hotell).

Les mer om D Gode Selskab 

Sportsbua

Gratis utlån av sportsutstyr. Har også eget sykkelverksted.

Samlokalisert med D Goe Selskab i sørenden av Birkeland frikirke.

Les mer om Sportsbua 

Aktuelle lenker

kognitiv.no

napha.no

psykiskhelse.no

rop.no

ropbruker.no

littsint.no

sinnemestring.no