Familieteam i Birkenes kommune

Innhold

Familieteamet i Birkenes kommune er et gratis samtaletilbud til alle familier med barn mellom 0 og 18 år.

Du kan kontakte familieteamet for å snakke om f.eks.:

  • Foreldrerollen
  • Konflikter og dårlig atmosfære i familien
  • Utfordringer for foreldre som ikke bor sammen
  • Hvordan familien blir påvirket av psykisk og fysisk sykdom

Familieteamet arbeider tverrfaglig og består av familieterapeut, helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier. Alle har taushetsplikt. Vi tilbyr individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler.

Familieteamet har fokus på:

  • Bevisstgjøring av egne ressurser og muligheter
  • Hjelpe familier til å styrke sin kompetanse til å mestre ulike livssituasjoner
  • Bedre kontakt og mer konstruktiv dialog innad i familien

Smedens Kjerr 34, 4760 Birkeland

Foreldre, barn og unge under 18 år kan selv ta direkte kontakt med familieteamet for å avtale time.

Samarbeidspartnere kan henvise til familieteam med samtykke fra familien.

Familieteamet har som må å tilby samtale raskt etter henvisning/kontakt.

Familieterapeut tlf: 99523766

Helsestasjonene tlf: 95003652

E-post: familieteam@birkenes.kommune.no

(Bruk gjerne e-post for å komme i kontakt med oss, men bruk ikke e-post til sensitiv eller fortrolig informasjon.)