Familiekoordinator – Nye mønstre

Innhold

Hva tilbyr familiekoordinator?

Familiekoordinator er èn kontaktperson inn til hjelpeapparatet. Vi skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i familiene.

Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett. Familien tilbys tett oppfølging over lengre tid. Nye mønstre er en frivillig tjeneste.

Familiekoordinator vil sammen med familien jobbe for at:

  • Barn, unge og foreldre i familiene opplever bedre psykisk helse og livskvalitet
  • Barna deltar i fritidsaktiviteter og sosiale sammenhenger med andre jevnaldrende
  • Barnas skoleprestasjoner bedres
  • Antall barn og unge som bor i boliger som er trangbodde eller har dårlig standard er redusert
  • Barna bor i et stabilt miljø over tid
  • Foreldrene er i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet
  • Familienes økonomiske situasjon er oversiktlig, forutsigbar og håndterbar.


Sammen lager familien og familiekoordinatoren Familiens plan, en plan for hvordan man skal jobbe sammen og hvordan målene til familien skal nås. 

Målgruppen er familier med vedvarende lav inntekt, hvor barna har risiko for å utvikle helseutfordringer og utenforskap.

Hvordan få tilbudet?

Det er kommunens tjenester som søker familien inn til inntaksteamet. Tjenestene kan være NAV, helsetjeneste, oppfølgingstjeneste, barneverntjeneste, skole, barnehage, helsestasjon eller andre tjenester.

Du kan ta kontakt med den tjenesten du eventuelt har oppfølging av hvis du ønsker mer informasjon om dette tilbudet og ønsker at det skal sendes en henvendelse.  

Kontaktinformasjon

Familiekoordinator Åse Weatherstone

Telefon 96016963

Skjema

Henvendelesskjema til Nye Mønstre