Viktig info om fugleinfluensa

Innhold

I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd av fugleinfluensa siden begynnelsen av juni. Vi må ta høyde for at det kan skje her i området også. Les hva du bør gjøre dersom du oppdager syke eller døde fugler eller andre dyr.

Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Dette omfatter flere arter, men i år rammer sykdommen særlig truede arter som krykkje og andre måkearter. I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden begynnelsen av juni. Smitten sirkulerer blant ville fugler, og vi må ta høyde for at utbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også her i området.

Hvis du oppdager døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa, ønsker vi at du melder fra til Mattilsynet på 22 40 00 00 eller innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no. 

NB! Ikke ta på fuglen eller andre dyr som er døde! 

For mer informasjon til deg som innbygger viser vi til Mattilsynet sine informasjonssider om fugleinfluensa