Vedlikeholdsarbeid undergangen FV402 Lillesandsveien

Innhold

Mandag 20. mars mellom kl. 10.00 og 13.00 vil det foregå arbeid i undergangen ved FV402 (Lillesandsveien) på Birkeland. Undergangen vil bli stengt i store deler av perioden 10.30-12.30. Alternativ rute for gående og syklende til og fra skolene/Natveitåsen i den perioden vil da være via Tveideveien (FV3754).

Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Enhet teknisk forvaltning og drift