Vanningsrestriksjoner 2023

Innhold

Birkenes kommune innfører restriksjoner på hagevanning fra og med 15.06.2023 til restriksjonene blir opphevet.

Hagevanningsrestriksjoner er innført for å sikre at alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning, og for at kommunen skal ha nok vann til å fylle opp høydebassengene.

Det er tillatt å vanne med kanne eller håndholdt hageslange på kveldstid mellom kl. 20.00 og 23.00.

Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt.

Kommunen vil kontrollere at restriksjonene følges.

Råd om hagevanning