Informasjon om vaksine og vaksinering

Innhold

Informasjon om vaksine og vaksinering i forbindelsen med Covid19 pandemien i 2020-2021.

Forskjell på oppfriskningsdose og 3. dose

Oppfriskningsdose

Oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Det er foreløpig kun Pfizer som er godkjent til bruk som oppfriskningsdose. Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2, og det er bestemt at de over 65 år skal få dette tilbudet.

3. dose 

3. dose er en ekstra vaksinedose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne dosen anses som en del av den primære vaksinasjonsserien og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter dose 2. Både Pfizer og Moderna er godkjent til bruk som 3. dose til personer med svekket immunforsvar (se tidligere publisert informasjon om du tilhører denne gruppen).

Influensavaksinering

Influensavaksineringen skal prioriteres før oppfriskningsdosen mot Covid19. Det er viktig at det går minst 7 dager mellom influensavaksinen og Covid19-vaksinen. Influensavaksinen kommer til kommunen i uke 43, og det er legesenteret som vil sette disse vaksinene. Du må ringe og avtale tid til vaksinering, men det er ikke nødvendig å ringe før i slutten av uke 43 (25.-31.10.). Legesenteret har telefonnummer 372 78980. Vaksinen koster 50 kroner. Dersom du har frikort er vaksinen gratis.

Videre Covid19-vaksinasjon

Vi vil de nærmeste ukene motta færre Covid19-vaksiner grunnet distribusjon av influensavaksinene. Dere som mangler dose 2 vil etter hvert bli kontaktet, slik at vi får satt opp en time til dere.  

Vi starter opp med vaksinasjon av oppfriskningsdoser 02.12. på idrettshuset. Det er de eldste som får tilbud først, og etterhvert vil alle over 65 år bli kontaktet slik som tidligere. Vi planlegger for at alle skal ha fått tilbud om denne oppfriskningsdosen før jul.

Til deg som ønsker å velge hvilken vaksinetype du vil ha

Vi tilbyr ikke valg av vaksine i kommunen. Neste vaksinasjon i kommunen er torsdag 14. oktober og da vaksinerer vi med Comirnaty Pfizer.

Vi har inngått en avtale med Kristiansand kommune om at innbyggere som ønsker å velge vaksinetype kan benytte tilbudet om drop-in på Sørlandssenteret eller på Rådhuskvartalet. Dette gjelder både dose 1, dose 2 og dose 3 Her finner du mer informasjon:

Drop-in Kristiansand kommune

Husk å ta med legitimasjon med fødselsnummer og bilde. Dersom du skal ha dose 3 må du ha med deg nødvendig dokumentasjon.

Velger du ikke å komme til oppsatt tid til vaksinasjon i Birkenes, ber vi deg gi beskjed om dette på vaksinetelefonen: 47506943, åpningstid kl. 09-11.30.

 

3. dose tilbys nå til de med alvorlig nedsatt imunforsvar

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. Disse pasientgruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset.Det er nå viktig at du sjekker om du tilhører gruppene som vi anbefaler tar 3. dose for å sikre best mulig beskyttelse. 

Oversikt over hvem det gjelder finner du her.

Timebestilling

Ring vaksinetelefonen 47506943, mandag-fredag kl.09.00-11.30. 

 

Vaksinasjon av 12-15 åringer

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.  

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt  svært god effekt av vaksinasjon.   

Barn og unge som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon.

Vi vil starte med vaksineringen i uke 38. Barn og foreldre vil få nærmere informasjon før vaksineringen.

FHI svarer på spørsmål om vaksinering av barn 12-15 år: FHI

Vaksinasjon av 16 og 17 åringer

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere.

Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet.

16- og 17-åringene som går på Lillesand videregående skole vil få informasjon fra helsesykepleier og vaksineringen vil foregå på skolen.

Det er ulik praksis på de ulike skolene i forhold til om vaksineringen arrangeres i skolens regi. Vi vil derfor sende brev til alle 16- og 17-åringene som ikke går på Lillesand videregående skole med tilbud om vaksinering på idrettshuset.

Ungdommene som ennå ikke har fylt 16 år, vil sammen med informasjonsbrevet få et samtykkeskjema som må medbringes utfylt og underskrevet av begge foresatte.

Vaksinasjon av gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester.

Vaksineanbefaling for gravide

Har du ikke fått time til vaksinasjon?

Alle i kommunen over 18 år skal nå ha fått SMS om timebestilling. Dersom du enda ikke har fått tilbud eller ikke ønsker å få vaksinen, er det fint om du gir beskjed ved å ringe vaksinetelefonen 475 06 943, mandag-fredag kl.09.00-11.30.

Vaksinerte pr uke

Vaksinerte pr. uke 37(13.09.-19.09.)

Antall fullvaksinerte: 3277

Antall vaksinerte med én dose: 3385


Disse tallene er kun vaksiner satt i kommunen. En del innbyggere har fått vaksiner hos fastleger i andre kommuner. I tillegg kommer også helsepersonell som jobber i helseforetak utenom Birkenes kommune.

Prioriteringsrekkefølge koronavaksine

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år  
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under).
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand (se listen under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand 
 8. Alder 55-64 år  
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig

Les mer om koronavaksine her: FHI

Registrering

Alle som er folkeregistrert i Birkenes kommune er nå lagt til i den digitale løsningen for timebestilling. Du vil motta en SMS med informasjon om timebestilling når det er din tur til å få vaksine.

Vi har mottatt lister over risikopasienter fra fastlegene i Birkenes kommune. Når det gjelder de som har en underliggende sykdom og fastlege i annen kommune, er det fastlegenes ansvar å oversende denne informasjonen til Birkenes.

Dersom du ikke er folkeregistrert i Birkenes kommune, men bor og oppholder deg i kommunen, må du selv registrere deg.

Registrer deg i vaksinekøen

På vaksinedagen

Vaksinen er gratis. Vaksineringen foregår på idrettshuset.

Praktisk informasjon

Vaksinetelefon

Dersom du har spørsmål om vaksinering og timebestilling, kan du ringe vaksinetelefonen på telefonnummer 475 06 943 mellom kl. 09.00 og 11.30.

Ofte stilte spørsmål

Jeg er forkjølet på vaksinasjonsdagen, hva gjør jeg?

Har du kun lette symptomer i nese og hals, kan du få vaksinen.

Kjenner du deg tungpusten og syk, bør du utsette vaksineringen.

Dersom du har feber skal du ikke komme til vaksinasjon.

Husk å gi beskjed til vaksinetelefonen om du ikke kan komme- 475 06 943.

Hvordan får jeg koronasertifikat?

Logg inn med elektronisk ID på Helsenorge-koronasertifikat

Dersom du har behov for en løsning uten elektronisk ID, kan du følge denne oppskriften fra FHI:  

1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.

2. Ring informasjonstelefonen for korona:

   Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.

• Fra Norge: 815 55 015

• Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Jeg er student og har reist tilbake til studiekommunen når det er tid for 2. dose. Hva gjør jeg?

Du bestiller time til vaksinasjon i Birkenes kommune. Den digitale løsningen tvinger deg til å bestille time både til 1. og 2. dose. Du må selv avbestille timen din til 2. dose dersom du ikke kommer til å ta den i Birkenes. Studiestedet vil tilby studenter muligheten til å bestille time til 2. dose.
Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.

 

Tidligere publisert informasjon

Les her