Informasjon om vaksine og vaksinering

Innhold

Informasjon om vaksine og vaksinering i forbindelsen med Covid19 pandemien i 2020-2022.

Videre vaksinasjon

19. desember besluttet regjeringen at alle som er 18 år eller eldre kan tilbys en oppfriskningsdose med et intervall på 20 uker mellom 2. dosen og oppfriskningsdosen.

Trykk på lenken for å se informasjonsfilm om oppfriskningsdosen:

Spørsmål om oppfriskningsdose?

Status i Birkenes

Alle over 18 år, som oppfyller kravet om intervall på 20 uker, vil få SMS om timebestilling neste uke. Vi sender ut SMS med  invitasjon til timebestilling ukentlig og inkluderer fortløpende innbyggere som oppfyller krav til intervall.

Har du flyttet til kommunen i 2021 og/eller gjennomgått Covid 19 (kun fått en dose med vaksine) ta kontakt med vaksinetelefonen 47506943 for bestilling av oppfriskningsdose. Det må gå minst 20 uker fra sykdom til oppfriskningsdosen kan gis. Har du hatt Covid 19  på det tidspunktet du var klar for oppfriskningsdosen trenger du foreløpig ikke en tredje dose. Immunforsvaret ditt er da aktivert tre ganger, to ganger med vaksiner og en gang med sykdom.

Birkenes kommune tilbyr alle som oppholder seg i kommunen vaksine, uavhengig av bostedsadresse. Ta kontakt på vaksinetelefonen: 475 06 943.

 

Innbyggere med immundempende behandling

4. dose vil tilbys fra uke 2 til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar. Intervallet mellom 3. dose og 4. dose skal være på minimum 3 måneder.

Vi vaksinerer på idrettshuset disse dagene:

05.01, 06.01, 12.01, 13.01 og 20.01

Tilbud om vaksinasjon i Grimstad kommune

Grimstad kommune har fått bistand fra forsvaret til vaksinasjon i uke 1 og uke 2. De har veldig god kapasitet og har åpnet opp for at innbyggere i Birkenes som er over 18 år kan få vaksine i Grimstad. Det tilbys både Moderna og Pfizer. Du kan bestille time til 1. dose, 2. dose og oppfriskningsdose. Intervallet mellom 1. og 2. dose må være 4 uker og intervallet mellom 2. dose og oppfriskningsdose må være minimum 20 uker. Trykk på lenken for mer informasjon om «Dropin» og timebestilling:

Grimstad kommune

Vaksinering av barn (5-11 år) med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet (FHI) har bestemt at enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer kan tilbys vaksinasjon mot koronavirus.

Vaksineringen av barn er sentralisert. Kristiansand kommune har fått ansvar for å tilby denne vaksinen til barn fra Birkenes, Lillesand, Iveland, Vennesla og Lindesnes kommune. Det vil være om lag 100 barn i dette område som er aktuelle for vaksinen.

Planen er å starte vaksineringen med første dose i uke 2 (10.-14. januar) og fortsette ut januar. Vaksineringen vil skje på Kristiansand vaksinasjonssenter på Sørlandssenteret. Det blir også avtalt vaksinering andre steder for barn som ikke kan møte på vaksinasjonssenteret.

Trykk på lenken for mer informasjon:

Mer informasjon om vaksinering av barn (5-11 år)

Prioritering av ansatte i barnehager og skoler

Regjeringen har bedt kommunen om å prioritere ansatte i skoler og barnehager for en oppfriskningsdose. Også i denne gruppen skal det gå 4,5 månereder (20 uker) fra siste dose i grunnvaksineringen til oppfriskningsdosen settes for å gi tilstrekkelige effekt av boostervaksineringen. Regjeringen har besluttet at dette skal gjelde ansatte i barnehage og skoler over 18 år.

Vi starter vaksinering av ansatte i begynnelsen av januar, mer informasjon kommer senere.

Vaksinetelefonen 475 06 943

Åpningstider mandag- fredag kl. 09.00-11.30. 

Oppfriskningsdose til helsepersonell

Folkehelseinstituttet utvider nå anbefalingen om en oppfriskningsdose til helsepersonell til å gjelde alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det skal fortsatt gå minst 6 måneder fra dose 2 for helsepersonell under 65 år. Det er også fortsatt slik at det er en god beskyttelse mot sykehusinnleggelse og alvorlig sykdom blant fullvaksinerte under 65 år. Det er viktig at helsepersonell blir tilbudt en oppfriskningsdose for å redusere risikoen for at de smitter videre til pasienter. En oppfriskningsdose vil også øke beskyttelsen for mer mild og moderat sykdom. Vi minner samtidig om viktigheten av at ansatte i helse- og omsorgstjenesten tar imot tilbudet om influensavaksine.  

Ansatte som fikk dose 2 for mer enn 6 måneder siden, skal nå ha fått time om vaksinasjon på SMS fra Helseboka. Det er viktig at dere kommer til oppsatt time og at dere fyller ut skjemaet som ligger på vedlagt lenke i SMS.

Dersom dere ikke kan komme til oppsatt tid eller ikke har mottatt SMS ta kontakt på 95149938.

Vi vaksinerer 02.12, 08.12 og 09.12 på idrettshuset.

Les mer her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/flere-anbefales-tre-doser-med-koronavaksine/

Forskjell på oppfriskningsdose og 3. dose

Oppfriskningsdose

Oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Det er foreløpig kun Pfizer som er godkjent til bruk som oppfriskningsdose. Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2, og det er bestemt at de over 65 år skal få dette tilbudet.

3. dose 

3. dose er en ekstra vaksinedose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne dosen anses som en del av den primære vaksinasjonsserien og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter dose 2. Både Pfizer og Moderna er godkjent til bruk som 3. dose til personer med svekket immunforsvar (se tidligere publisert informasjon om du tilhører denne gruppen).

Influensavaksinering

Influensavaksineringen skal prioriteres før oppfriskningsdosen mot Covid19. Det er viktig at det går minst 7 dager mellom influensavaksinen og Covid19-vaksinen. Influensavaksinen kommer til kommunen i uke 43, og det er legesenteret som vil sette disse vaksinene. Du må ringe og avtale tid til vaksinering, men det er ikke nødvendig å ringe før i slutten av uke 43 (25.-31.10.). Legesenteret har telefonnummer 372 78980. Vaksinen koster 50 kroner. Dersom du har frikort er vaksinen gratis.

Videre Covid19-vaksinasjon

Vi vil de nærmeste ukene motta færre Covid19-vaksiner grunnet distribusjon av influensavaksinene. Dere som mangler dose 2 vil etter hvert bli kontaktet, slik at vi får satt opp en time til dere.  

Vi starter opp med vaksinasjon av oppfriskningsdoser 02.12. på idrettshuset. Det er de eldste som får tilbud først, og etterhvert vil alle over 65 år bli kontaktet slik som tidligere. Vi planlegger for at alle skal ha fått tilbud om denne oppfriskningsdosen før jul.

Til deg som ønsker å velge hvilken vaksinetype du vil ha

Vi vaksinerer  kun med Comirnaty Pfizer vaksinen i kommunen, men  dersom du ønsker Moderna skal vi finne en løsning på det. Ring vaksinetelefonen: 475 06 943, åpningstid kl. 09.00-11.30.

 

3. dose tilbys nå til de med alvorlig nedsatt imunforsvar

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt sett dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. Disse pasientgruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset.Det er nå viktig at du sjekker om du tilhører gruppene som vi anbefaler tar 3. dose for å sikre best mulig beskyttelse. 

Oversikt over hvem det gjelder finner du her.

Timebestilling

Ring vaksinetelefonen 47506943, mandag-fredag kl.09.00-11.30. 

 

Vaksinasjon av 12-15-åringer

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.

Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.  

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt  svært god effekt av vaksinasjon.   

Barn og unge som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon.

Vi vil starte med vaksineringen i uke 38. Barn og foreldre vil få nærmere informasjon før vaksineringen.

FHI svarer på spørsmål om vaksinering av barn 12-15 år: FHI

Vaksinasjon av 16- og 17-åringer

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen født i 2003 eller tidligere.

Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet.

16- og 17-åringene som går på Lillesand videregående skole vil få informasjon fra helsesykepleier og vaksineringen vil foregå på skolen.

Det er ulik praksis på de ulike skolene i forhold til om vaksineringen arrangeres i skolens regi. Vi vil derfor sende brev til alle 16- og 17-åringene som ikke går på Lillesand videregående skole med tilbud om vaksinering på idrettshuset.

Ungdommene som ennå ikke har fylt 16 år, vil sammen med informasjonsbrevet få et samtykkeskjema som må medbringes utfylt og underskrevet av begge foresatte.

Vaksinasjon av gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester.

Vaksineanbefaling for gravide

Har du ikke fått time til vaksinasjon?

Alle i kommunen over 18 år skal nå ha fått SMS om timebestilling. Dersom du enda ikke har fått tilbud eller ikke ønsker å få vaksinen, er det fint om du gir beskjed ved å ringe vaksinetelefonen 475 06 943, mandag-fredag kl.09.00-11.30.

På vaksinedagen

Vaksinen er gratis. Vaksineringen foregår på idrettshuset.

Praktisk informasjon

Vaksinetelefon

Dersom du har spørsmål om vaksinering og timebestilling, kan du ringe vaksinetelefonen på telefonnummer 475 06 943 mellom kl. 09.00 og 11.30.

Ofte stilte spørsmål

Jeg er forkjølet på vaksinasjonsdagen, hva gjør jeg?

Har du kun lette symptomer i nese og hals, kan du få vaksinen.

Kjenner du deg tungpusten og syk, bør du utsette vaksineringen.

Dersom du har feber skal du ikke komme til vaksinasjon.

Husk å gi beskjed til vaksinetelefonen om du ikke kan komme- 475 06 943.

Hvordan får jeg koronasertifikat?

Logg inn med elektronisk ID på Helsenorge-koronasertifikat

Dersom du har behov for en løsning uten elektronisk ID, kan du følge denne oppskriften fra FHI:  

1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.

2. Ring informasjonstelefonen for korona:

   Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.

• Fra Norge: 815 55 015

• Fra utlandet: +47 21 89 80 42

 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Jeg har ikke fått innkallelse til vaksinasjon. Hvorfor?

Det kan være ulike årsaker til det:

  • Vi mangler telefonnummeret ditt heller det er feil nummer som er registrert
  • Det kan forekomme tekniske  feil ved SMS utsendelse fra digitale løsning
  • Dersom du har flyttet til kommunen etter 01.01.21 og ikke registrert deg i kommunens  vaksinasjons kø

 

Ta kontakt på vaksinetelefonen 47506943 for bestilling av time til vaksinasjon.

Tidligere publisert informasjon

Les her