Utleggingsmanntall - valg 2023

Innhold

.

Valglogo

For å kunne stemme ved høstens kommunestyre-og fylkestingsvalg, må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet i Birkenes kommune på følgende steder:

Birkeland: Kommunehuset og Biblioteket

Herefoss: Herefoss Handel AS

Engesland: Nærbutikken Engesland

Manntallet blir liggende ute på disse stedene fra og med ca 11. juli og fram til og med valgdagen 11. september 2023.

Har du flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni i år, står du fremdeles manntallsført i den kommunen du flyttet fra.

Vil du avlegge stemme på valgdagen, må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Ellers er det mulig å forhåndsstemme fra hvilken som helst kommune i landet.

Står ikke navnet ditt i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes: Birkenes kommune, Valgstyret, Pb 115, 4795 Birkeland

Kommunens nettside om valget