Trygg skolevei for førsteklassingene

Innhold

Snart er det skolestart for førsteklassinger over hele Agder. Trygg Trafikk har utarbeidet en rekke råd og anbefalinger om hvordan skoleveien kan bli så trygg som mulig for de minste.

Bildet illustrerer to førsteklassinger på skoleveien.

(ILLUSTRASJONSFOTO: Trygg Trafikkk)

Mange nye 1. klassinger er spente på hvordan det blir å starte på skolen. Mange, særlig foreldre og foresatte, er spente på skoleveien, og hvordan den skal være trygg og sikker for de minste. Skoleveier er svært ulike, og det er mange hensyn og tilpasningsbehov. Trygg Trafikk har derfor utarbeidet noen felles anbefalinger og råd som de ønsker å dele før skolestart.

Foreldrehefte

Brosjyren 6-åring på skolevei er et foreldrehefte som fungerer som en god veiviser og rettesnor, også for skoler og lærere.

Trygg Trafikk anbefaler at flest mulig av barna går til skolen. Fysisk aktivitet og frisk luft gjør barna mer opplagte på skolen, og er det flere som går, blir det færre biler på skoleveien. Det gjør skolens nærmiljø tryggere og triveligere. Noen barn må imidlertid av ulike grunner bli kjørt til skolen, enten i bil eller med buss, og brosjyren 6-åring på skolevei inneholder også gode råd for hvordan dette kan fungere best mulig.

Farlig skolevei

Trygg Trafikk har i tillegg utarbeidet en brosjyre som heter Særlig farlig eller vanskelig skolevei . Dette er en veileder til foreldre og saksbehandlere som skal gi god informasjon rundt vurderingen av om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig eller ikke, og handler om elevers rett til gratis skoleskyss.

Mer info

På Trygg Trafikks nettside finner du mer om skoleveier, råd om trafikksikkerhet og sikkerhetsutstyr, nyheter og nytt om forskning fra inn- og utland. Her er også lenke til Trygg Trafikks Youtube-kanal.

Barnas Trafikklubbs nettside finner du spill, sanger og oppgaver for de yngste. Her finnes også informasjon og konkrete råd til foreldre/foresatte om hvordan dere kan øve i trafikken.