Tilskuddssatser for jord- og skogbruk 2023

Innhold

Se tilskuddssatsene for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i Birkenes og Lillesand her:

TILSKUDDSSATSER 2023

Les mer på kommunens hjemmeside.