Tilskudd til normalladere for reiselivsnæringen i Agder

Innhold

Agder fylkeskommune lyser ut tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil i Agder for 2023.

Ordningen er for reiselivsaktører som vil sette opp normalladebokser for besøkende. Ordningen har løpende saksbehandling og har ingen søknadsfrist. Det gis støtte så lenge budsjettet for ordningen rekker. Nedenfor er en link til mer informasjon fra fylkeskommunen om vilkår for å kunne få støtte.

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/sok-stotte/tilskudd-til-normalladere-for-reiselivsnaringen-i-agder/