Tilskudd til ENØK-tiltak

Innhold

Birkenes kommune har bevilget 1 mill. kroner i 2023 til en ordning for tilskudd til lettere ENØK-tiltak i husstander i kommunen.

Ordningen skal være behovsprøvd og gå til tiltak som gir dokumentert energieffektivisering. Kommunestyret vedtok 30.03.2023 retningslinjene (klikk på lenken under) for å søke om tilskudd til ENØK-tiltak. Søknadsskjema publiseres over påske.

Vedtatte retningslinjer