Tid for å søke om barnehageplass

Innhold

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars. Søknad sendes via Visma foresattportal.

Mer informasjon og lenke til Visma foresattportal 

Barn med rett til barnehageplass jf. Barnehageloven §12 er:

  • Barn som fyller ett år senest i november.
  • Familien må ha adresse i Birkenes ved barnehagestart.
  • Tilflyttere til kommunen må være bosatt i Birkenes senest i august (evt. senest den måneden barnet fyller ett år) i opptaksåret for å ha rett til plass i hovedopptaket.
  • Det må søkes plass innen søknadsfristen 1. mars.

Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester har rett til å bli prioritert uavhengig av alder jf. barnehageloven §13.

Plassene tildeles ut fra barnehagens opptakskriterier. Se barnehagens vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Velkommen til å søke plass i birkenesbarnehagene!