Telenor moderniserer mobilnettet

Innhold

Varsel fra Telenor om oppgradering av mobilnett som gjør at kunder kan oppleve lavere kapasitet og perioder uten dekning:

Telenor har desidert flest basestasjoner i mobilnettet – noe som gir dekning i verdensklasse! Nå oppgraderes mobilnettet slik at flere får tilgang til 5G og enda bedre kapasitet på 4G. Oppgraderingen skjer ved at basestasjonene oppgraderes. I området denne basestasjonen dekker, vil det under oppgraderingen være lavere kapasitet og i perioder ingen dekning. Dette gjelder kun i områder der en ikke har overlappende dekning fra en annen basestasjon.

Det planlegges nå arbeid på en basestasjon i ditt område med oppstart 13.06 kl 07:00 og er forventet ferdig 27.06.2023 kl 18:00. Arbeidet har referansenrummer: 37954499

Under er et kartutsnitt av området som vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet

kartutsnitt

Telenor varsler kunder som har tjenestene trådløst bredbånd og abonnement på mobil direkte dersom vi forventer at de mister dekning på registrert adresse.

For mer informasjon om dekning og utbygging fra Telenor, sjekk ut http://www.telenor.no/dekning/

Med vennlig hilsen

Telenor Norge AS