Takk til alle innbyggere som benyttet seg av stemmeretten sin på mandag!

Innhold

Å gjennomføre et valg krever god planlegging. Rundt ett år i forveien starter valgteamet i kommunen å planlegge og forberede valget.

Valgloven er streng og detaljert, noe som er nødvendig for å gjennomføre et ryddig, sikkert og demokratisk valg. På selve valgdagen har mange stått på fra morgen til kveld, både kommunalt ansatte og andre valgmedarbeidere. Takk til dere! Takk også til de tre stemmestyrene i kretsene som på en flott og ansvarsfull måte sørget for at valgdagen ble gjennomført på forskriftsmessig vis.

På Herefoss og Engesland stengte valglokalene kl. 19. Her ble urnene åpnet og stemmestyrene i de respektive kretsene, telte opp totalt antall stemmer før sedlene ble fraktet til Birkeland. Her stengte valglokalet kl. 20. Også her foretok stemmestyret første opptelling av stemmene. Deretter startet valgteamet og de andre valgmedarbeiderne på sin telling ca kl. 21. Her fikk vi god hjelp fra valgstyret som både bidro med tellehjelp og overvåket seansen. Takk til medlemmene av valgstyret som måtte ofre store deler av valgvaken denne kvelden. Valgteamet sendte så inn sine tall etter endelig telling av partistemmer ca kl. 23. Dessverre sørget teknikken på Valgdirektoratet sine nettsider for at resultatet ikke ble publisert før flere timer etter.

Takk til alle som har bidratt til at kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 i Birkenes ble utført på en god måte og vi vil ønske alle de folkevalgte lykke til de neste fire årene.