Stenging av Gamle Mollestad bru

Innhold

Birkenes kommune har kunngjort at Gamle Mollestad bru stenges fredag 13. mai. Bakgrunnen er en faglig anbefaling om at brua bør stenges for all ferdsel inntil den er utbedret.

20. april foretok inspeksjons- og rådgivningsfirmaet SafeControl AS en inspeksjon av brua. Ei uke etter forelå rapporten. Der konkluderer rådgivningsfirmaet med at «brua bør stenges fysisk for all ferdsel inntil tiltak er utført». Videre i konklusjonen heter det: «Bruas betydelige høyde og lengde utgjør et stort skadepotensiale for personer som ferdes over den. Det må gjennomføres spesialinspeksjon/forprosjekt for å fremsette videre planer for brua. Slitelag er betydelig svekket av råte, brudd og løse plank, rekkverk er stedvis helt løst pga. råte og korrosjon. Alt av bærende stålelementer er betydelig korrodert med stedvis betydelig tverrsnittsreduksjon og til dels store deformasjoner på enkelte deler.»

Forstår reaksjonene

Tirsdag 10. mai varslet Birkenes kommune at brua ville bli stengt påfølgende fredag. Det skapte ikke uventet reaksjoner blant faste brukere av brua.

– Vi har full forståelse for at en stenging skaper reaksjoner. Broa er et viktig bindeledd og brukes jo daglig av mange ulike mennesker. Det sitter langt inne å bestemme en stengning, men med en slik klar vurdering har kommunen få valg. Kommunen er ansvarlig for broa og ferdsel som foregår på den, sier enhetsleder for forvaltning og drift, Øyvind Raen. Han legger til: 

– Nå er det slik at selv om kommunen nå ser seg nødt til å stenge broa, forsøker vi samtidig å finne ut av om det er midlertidige løsninger som gjør at vi kan åpne den igjen – med begrensninger. Vi kommer til å sette i gang et forprosjekt for å vurdere hva som må gjøres og kostnader. Det gjør vi i år. Så håper vi at vi kan legge inn en investering neste år.

Uavhengig av festivalhenvendelse

Raen understreker at stengingen av brua er vurdert uavhengig av henvendelsen fra festivalarrangøren Sabla Moro som ønsket å bruke brua som publikumsområde under en gratiskonsert i forbindelse med årets GBfestival.

– Svaret til dem var på konkret spørsmål om bruk av broa til arrangement, ikke om broas bruk som gang- og sykkelvei. Vår vurdering om stenging ville med andre ord kommet uavhengig av henvendelsen fra Sabla Moro, presiserer Raen.

Les SafeControls rapport fra inspeksjonen av Gamle Mollestad bru:

RAPPORT