Steinsvannsveien stengt ved Tjamsland

Innhold

Steinsvannsveien er midlertidig stengt ved skolehuset på Tjamsland på grunn av veivedlikehold. Atkomst til Steinsvann via Vindslandsveien.