Sommerjobb i feltteam?

Innhold

Liker du å jobbe med ungdom? Er du kreativ og leken? Er du en tydelig og trygg voksen? Da kan sommerjobb som feltteam i Lillesand og Birkenes være noe for deg.

Om sommeren sørger hytteboere og turister for at befolkningstallet i både Lillesand og Birkenes øker betraktelig. Konserter, utstillinger og annet sørger for at det blir mer liv i byen og bygda. Samtidig reduseres det offentlige ungdomstilbudet på grunn av ferieavvikling og sommerstengte fritidsklubber og ungdomshus. Dermed oppstår et rom for å drive oppsøkende og godt forebyggende ungdomsarbeid. Her kommer feltteamet inn. Lillesand og Birkenes kommune ønsker å gi ungdom gode sommertilbud i sine hjemkommuner. Som et ledd i dette arbeidet utlyses det nå to 75 prosent stillinger i seks uker som oppsøkende feltteam.

Kan dette være noe for deg?

LES MER OM STILLINGENE OG SØK HER