Søknadsskjema for ENØK-tilskudd

Innhold

På grunn av planlagt nedetid på fagsystemer i kommunen tar det litt lenger tid enn antatt å få på plass en løsning for søknader om ENØK-tilskudd.

Søknadskjema for tilskudd til ENØK-tiltak vil bli klart i løpet av uke 17.